Zaloguj się do konta

Zebranie Koła nr.109 Metalurg Kutno

W sobotnie popołudnie w „Domu seniora” odbyło się 43 walne zgromadzenie członków Koła PZW nr 109 „METALURG” w Kutnie. Na zebraniu gościliśmy – Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską, Wójta Gminy Strzelce Tomasza Grabowskiego, przedstawiciela Prezydenta Kutna - Pawła Szczepanika Kierownika Biura Sportu i Turystyki UM. Nikt z władz OM PZW nie przybył a szkoda. Również frekwencja nie była duża, tylko 14,81 %. Wielu kolegów pokonały choroby i inne sytuacje wyjątkowe. Zebranie przebiegało bardzo sprawnie. Sprawozdania z działalności w roku 2019 zostały przyjęte z pełną aprobatą. Wyznaczono plany działań gospodarczych, społecznych i sportowych na rok 2020. Wszystkie nasze działania będą przebiegały pod hasłem przypominającym 70 – lecie PZW i OM PZW oraz imprezy otwarte dodatkowo będą promowały 30 – lecie odrodzonych samorządów. Przeprowadzimy szkolenie i egzaminy na kartę wędkarską wśród uczniów szkół podstawowych we współpracy z władzami samorządowymi, które deklarują daleko idącą pomoc organizacyjną i finansową (zakup materiałów szkoleniowych, drobny poczęstunek, udostępnienie sal). Wśród zgłoszonych i przyjętych wniosków znalazły się również poniższe propozycie :
Na wszystkich zawodach w okresie 1.03. – 2.06. prowadzić zbiórkę środków finansowych na rzecz „Terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w ramach ogólnopolskiej akcji „Kilometry dobra.pl”. Zbiórkę będą prowadzili przedstawiciele „Fundacja Pro Aperte” Kutno.
„Podzielmy się łowiskiem”. Zwracamy się z apelem - propozycją do wędkarzy emerytów i rencistów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zatrudnieni aby w ramach solidarności wędkarskiej nie korzystali z atrakcyjnych i rybnych łowisk w okresie piątkowe popołudnie do niedzieli włącznie. Niech większa ilość pracujących wędkarzy ma w te dni możliwość przeżycia wędkarskiej przygody. Bierzmy przykład z Klubu Seniora OM PZW.
Ograniczyć ilość dni możliwych do organizacji zawodów wędkarskich na wszystkich akwenach np. do dwóch weekendów w miesiącu. W zawodach startuje wg wstępnych szacunków ok. 4 % członków związku. Pozostali tylko opłacają składki aby korzystać z wędkarskiej rekreacji i w głównej mierze finansują działalność PZW. Aby nie odchodzili do innych struktur i nie szukali zbiorników komercyjnych (gdzie za kilka złotych powędkują) nie należy ich odcinać od atrakcyjnych łowisk w dni weekendowe.
Na rzece Skrwa prawa na odcinku Cierszewo – Radotki wyznaczyć odcinki do organizacji zawodów np. 50 stanowisk z zastrzeżeniem, że są to oba brzegi po 25 stanowisk naprzeciw ległe. Takie wytyczenie odcinka rzeki na stanowiska pozwoli na lepsze wykorzystanie łowiska oraz jednoczesne korzystanie z wody przez innych. Może te zasady wprowadzić na wszystkich podobnych i atrakcyjnych łowiskach. Nie dotyczy to zawodów rangi mistrzowskiej ZG PZW i OM PZW.
Wprowadzić limit wagowy-ilość kilogramów ryb możliwych do zabrania z łowiska np. do 10 kg .
Zdjęcia Rafał Wawrzyńczak.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej