Zebranie sprawozdawcze Koła 109 Metalurg Kutno 10.02.2018


Zawiadamiamy, że w dniu 10.02.2018 r. r. o godz.13.30(w pierwszym terminie), o godz. 14.00 (w drugim terminie) odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny dom” ul. Wyszyńskiego w Kutnie   WA L N E  Z G R O M A D Z E N I E SP R A W O Z D A W C Z E   K O Ł A

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Wręczenie wyróżnień.
 2. Powołanie władz zebrania – przewodniczącego i sekretarza
 3. Powołanie Komisji :
        1. Uchwał i Wniosków
        2. Skrutacyjnej
  Sprawozdanie z działalności Koła.
 1.  Zarządu

 2.  Komisji Rewizyjnej

 3. Sądu Koleżeńskiego

 4. Rzecznika Dyscyplinarnego

 5. Komisji Egzaminacyjnej

 1.  Dyskusja.
 2. Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu koła na 2018 r.
 3. Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 4. Wspólny posiłek
oraz

o godz. 20.00 spotkanie rodzin wędkarskich w Hotelu „AWIS” ul.
Łęczycka 8 w KutnieStatutowym obowiązkiem członka jest udział w zebraniu sprawozdawczym Koła.Komisja Rewizyjna                  Sąd Koleżeński                      Zarząd Koła
 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze Koła 109 Metalurg Kutno 10.02.2018 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł