Zebranie Spawozdawcze Koła PZW Grążawy dnia 07.01.2018

/ 6 zdjęć
ProtokółZ Walnego
Zgromadzenia Członków Gminnego Koła PZW Grążawy.                W dniu
07.01.2017 o gdzinie 15 00     rozpoczeło się w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Bartniczka   Walne Zgromadzenie
Gminnego Koła PZW Grążawy. Zgromadzenie otworzył prezes Koła kolega Jóżef
Badaczewski.   Przy braku kworum w
pierwszym terminie ( obecnych było 32 członków) prezes zarządził 15 minutową
przerwę , ponieważ zgodnie ze statutem zgromadzenie nie mogło by podejmować
uchwał. Po przerwie kolega prezes otworzył zebranie w drugim terminie. Na
wstępie minutą ciszy uczczoną pamięć zmarłego w ubiegłym roku naszego wędkarza
kolegę Roszyka.Prezes powitał wszystkich obecnych członków naszego Koła i
zaproszonych gości   wśród których byli
Przewodniczący Rady Prezesów Rejonu PZW Brodnica kolega Jerzy Fijołek , członka
komisji Rewizyjnej Okręgu PZW Toruń Jacka Lurkę i kolega Stefana Tomella.   Na przewodniczącego zgromadzenia został
powołany kolega Krzysztof Ziółkowski   ,   sekretarzem zgromadzenia został Przemysław
Narodzonek . Została powołana komisja uchwał i wniosków w składzie Ryszard
Różalski i Leszek Narodzonek . Następnie  
przedstawiono i   przegłosowano
porządek zgromadzenia.Zgodnie z porządkiem zgromadzenia prezes Józef Badaczewski
przedstawił sprawozdanie z zarządu Koła z działalnośći za 2017 rok . Kolega
prezes w swym sprawozdaniu zaznaczył , że działalność Koła opierała się na
statucie PZW czyli:- zebrania zarządu koła-   prawidłowa
gospodarka finansowa- działalność sportowa ( zawody wędkarskie) organizacja
zawodów wędkarskich w kole i uczestnictwo w zawodach organizowanych przez rejon
PZW Brodnica.- sprzątanie jezior. Uczestniczyliśmy w sprzątaniu
jeziora   Łąki-Tabuła , jeziora Gutowo i
na wyznaczonym odcinku rzeki Drwęcy.-uczestnictwo w zarybianiu naszych jeziorKolega prezes podziękował naszym sponsorom Gminie
Bartniczka   , Gospodarstwu Rolnemu
Komorowo i firmie Gotec . W swoim sprawozdaniu kolega Józef Badaczewski   zwrócił uwagę na duży wzrost liczby członków
w 2017 roku. Oby bieżący rok nie był gorszy. Prezes podziękował wszystkim
kolegom którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach naszego koła. Kolejnym
punktem było sprawozdanie komisji rewizyjnej  
kolega Krzysztof Ziółkowski przekazał  
, że posiedzenia komisji odbywały się zgodnie z wyznaczonymi terminami i
nie stwierdzono żadnych nie prawidłowośći. Kolega skarbnik Ryszard
Różalski   przedstawił prelimirz Koła na
2018 rok a kolega prezes plan pracy Zarządu kola i harmonogram zawodów
wędkarskich na 2018. Zarząd koła przyjął wniosek o zakup drukarki. Zgromadzenie
poprzez głosowanie przyjęło jednogłośnie wyżej wymienione projekty na 2018 rok.
Zgromadzenie podjęło trzy uchwały i jeden wniosek   , które są załączone do protokółu. Wcześniej
odbyła się dyskusja   w której głos
zabrali między innymi zaproszeni goście. Przewodniczący Rady Rejonu kolega
Jerzy Fijołek zwrócił uwagę na procentowo duży wzrost ilości członków w kole (
największy w rejonie) oraz na dalsze oby jak najbardziej efektywne zarybianie
wód , szukanie sponsorów i korzystanie z różnych funduszy w celu poprawienia
warunków do połowu ryb dla naszych członków (specjalne miejsca do cumowania
łodzi   , dojazdy do wód.   W dyskusji udział wział kolega Jacek Lurka
przedstawiając sytuacje finansową Okręgu PZW Toruń.   Koledzy wędkarze poruszyli problem ochrony wód
, bardziej skuteczne kontrole przez strażników straży rybackiej i na
zarybianie. Na koniec   Prezes Koła życzył
wszystkim wędkarzom przyjemnego spędzenia wolnego czasu nad wodami pojezierza
brodnickiego i obfitych połowów. 


1
Oceń
(1 głosów)

 

Zebranie Spawozdawcze Koła PZW Grążawy dnia 07.01.2018 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł