Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

/ 14 zdjęć


W dniu 13 stycznia 2018 r. na sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się zebranie sprawozdawcze PZW Koła Lin w Jędrzejowie. Uczestniczyło w nim 35 członków naszego koła, w tym przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Kielcach Fakowski Grzegorz. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Koła Krystyn Toczyłowski, który w imieniu własnym oraz zarządu złożył wszystkim życzenia noworoczne i przedstawił porządek obrad. Następnie wybrano: przewodniczącego zebrania Józefa Klamkę i sekretarza Zaczkowskiego Rafała oraz komisję wnioskową w składzie:
 
Równicki Jarosław – przewodniczący,
Klamka Zbigniew – członek,
Majcher Krzysztof – członek.
 
Następnie sprawozdania wygłosili:
Prezes Toczyłowski Krystyn,
Prezes ds. Sportu Czajor Mirosław,
Skarbnik Koła Mariusz Ksel,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Frankowski Zdzisław,
Rzecznik Dyscyplinarny Edward Król,  
Przewodniczący Sądu Organizacyjnego Szewczyk Paweł.
 
Po wygłoszonych sprawozdaniach głos zabrał Fakowski Grzegorz, który przedstawił działalność Okręgu w zakresie zarybiania wód na naszym terenie, osiągnięcia sportowe, podsumował pracę Koła Lin, które w mijającym roku zajęło II miejsce w kategorii do 500 członków oraz wręczył odznaczenie PZW:
 
złotą odznakę PZW otrzymali Frankowski Zdzisław i Majcher Krzysztof.
 
W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz zgłaszano wnioski do Zarządu Okręgu Kielce i Zarządu Koła. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie klasyfikacji Grand Prix przez Prezesa ds. Sportu oraz wręczenie pucharów wg. klasyfikacji GPX 2018. Po krótkiej przerwie Prezes Koła przedstawił plan pracy na rok bieżący 2019 a Skarbnik Koła preliminarz budżetowy na rok 2019 oraz poinformował o wysokości składek na rok bieżący. W głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów wstrzymujących się przyjęto Plan Pracy oraz Plan Budżetowy na 2019. Na zakończenie zebrania Prezes Koła Toczyłowski Krystyn podziękował wszystkim za przybycie i udział.
 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł