Zebranie sprawozdawcze Koła 109 Kutno

/ 3 zdjęć


KOŁO Nr 109 PZW „METALURG” KUTNO

Zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2019 r. o godz.13.30 (w pierwszym terminie), o godz. 14.00 (w drugim terminie) odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny dom” ul. Wyszyńskiego w Kutnie
W A L N E Z G R O M A D Z E N I E S P R A W O Z D A W C Z E K O Ł A
Z następującym porządkiem obrad:
1.Wręczenie wyróżnień.
2.Powołanie władz zebrania – przewodniczącego i sekretarza
3.Powołanie Komisji :
- Uchwał i Wniosków
- Skrutacyjnej
4.Sprawozdanie z działalności Koła.
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Sądu Koleżeńskiego
- Rzecznika Dyscyplinarnego
- Komisji Egzaminacyjnej
- Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
5.Dyskusja.
6.Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu koła na 2019 r.
7.Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
8.Wspólny posiłek
oraz o godz. 17.00 spotkanie rodzin wędkarskich.
Statutowym obowiązkiem członka jest udział w zebraniu sprawozdawczym Koła.
Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Zarząd Koła
Zdjęcia z archiwum

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze Koła 109 Kutno - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł