Zebranie Sprawozdawcze koła Energetyk za 2019 rok


  OGŁOSZENIE


Zarząd Koła Nr 26 „ENERGETYK” PZW Okręgu Koszalin informuje wszystkich członków Koła, że w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 17:00  w Koszalinie, w lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. nr 2, obok sklepu wędkarskiego „TROĆ”, zgodnie z § 54 pkt 4 statutu Polskiego Związku Wędkarskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła za rok 2019.

 Porządek  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego:
1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
2. Wybór przewodniczącego  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
3. Zatwierdzenie porządku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Wybór  Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wręczenie nagrody dla zwycięzcy konkursu „Wędkarz Roku 2019” oraz wyróżnień dla członków  Koła.
8.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.
13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła.
14. Przedstawienie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.
15. Uzgodnienie zmian w regulaminie konkursu „Wędkarz Roku” oraz planu zawodów w 2020 r.
16. Dyskusja.
17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019 r. – podjęcie uchwały (1)
18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. – podjęcie uchwały (2)
29. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r. – podjęcie uchwały (3)
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 2018 r. – uchwała (4)
- przyjęcia preliminarza finansowego na 2020 r. – uchwała (5)
- przyjęcia planu pracy na 2020 r. – uchwała (6)- regulaminu konkursu „Wędkarz Roku” – uchwała (7)

- planu zawodów w 2020 r. – uchwała (8)

 - inne
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
  W przypadku braku kworum, zgodnie z § 54 pkt 8 statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, wyznacza się drugi termin Walnego  Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła na dzień 24 stycznia 2020 r. godz. 17:15 w Koszalinie, w lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. nr 2, obok sklepu wędkarskiego „TROĆ” 
  Za Zarząd

 


1
Oceń
(1 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze koła Energetyk za 2019 rok - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł