Zebranie Sprawozdawcze koła Złota Rybka za 2019 rok

/ 2 zdjęć


Sobota - 18 stycznia 2020 r. była historycznym dniem w działalności Koła „Złota Rybka”.
Jednego dnia odbyły się dwa zebrania członków naszego Koła. Pierwsze, to
Nadzwyczajny Zjazd Członków Koła z polecenia Zarządu ON PZW w Pile w celu
wyboru nowego Prezesa Koła. W drugim terminie zebrani powierzyli kierowanie
kołem do przyszłorocznych wyborów kol. Henrykowi Błaszczykowi, który dotychczas
pełnił w Kole funkcję v-ce prezesa ds. sportu. Nowy prezes rozpoczął swoje
urzędowanie od podziękowania za zaufanie, wybór i otwarcie drugiego zebrania.
Coroczne Zebranie Sprawozdawcze poprowadził bardzo sprawnie kol. Piotr
Rakowski. W zebraniu uczestniczyło 15 członków, co jest wręcz śmieszne
w porównaniu do 423 członków na koniec 2019 roku na stanie koła. Roczne
sprawozdanie z działalności Koła przedstawił nowy prezes kol. Henryk Błaszczyk,
sprawozdanie Komisji Rewizyjne złożył jej Przewodniczący kol. Ryszard Szulc, a
sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik koła kol. Jarosław Błaszczyk.
Uzupełniony został zdekompletowany skład Zarządu, nowym członkiem Zarządu
został wybrany kol. Andrzej Napierała. W celu uzupełnienia wakatu w komisji
rewizyjnej zebrani wybrali kol. Piotra Rakowskiego. W podsumowaniu działalności
sportowej za ubiegły rok wręczone zostały puchary dla trzech najlepszych w
Grand Prix Koła spławikowców i spinningistów (wyniki w załączeniu).
Zatwierdzony został też plan pracy i preliminarz budżetowy na następny rok.

 


3.2
Oceń
(5 głosów)

 

Dokumenty (1)Zebranie Sprawozdawcze koła Złota Rybka za 2019 rok - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł