Zebranie Sprawozdawcze Koła za rok 2019 - 09.02.2020

/ 31 zdjęć


Zgodnie z tradycją w drugą niedzielę lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Naszego Koła - PZW Boleń Sieradz.

Dzięki uprzejmości Starosty Sieradzkiego zebranie zostało, jak co roku zorganizowane w sali "C" Starostwa Powiatowego.

W zebraniu tym uczestniczyło 32 członków Koła oraz zaproszeni goście, miedzy innymi V-ce Prezes Okręgu PZW Sieradz ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód - Stanisław Wolanin, Starosta Sieradzki - Mariusz Bądzior oraz Prezes PKS Sieradz - Sławomir Gozdalik.


Każde Walne Zebranie Członków Koła rozpoczyna się minutą ciszy w hołdzie koleżankom i kolegom wędkarzom, których już z Nami nie ma.

 

Po uczczeniu ich pamięci, Prezes Koła poddał pod głosowanie kandydatury Sławomira Nowackiego i Mateusza Gwizdały na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 

Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez zebranych członków Koła.

 

Po przekazaniu głosu przewodniczącemu zebrania kolejnym punktem był wybór komisji uchwał i wniosków. Na przewodniczącego Komisji wybrano Henryka Skorupę, a na członków Józefa Wirę i Stanisława Grobelnego.

   

Kolejnym punktem porządku było przedstawienie przez przedstawicieli struktur statutowych Koła, sprawozdań za rok 2019: Zarządu Koła – Prezes Koła Józef Mikołajczyk, Komisji Rewizyjnej Koła – Przewodniczący Krzysztof Gwizdała oraz Sądu Koleżeńskiego Koła – Przewodniczący Grzegorz Świniarski.

 

Przedstawione sprawozdania wykazały dobre funkcjonowanie Koła we wszystkich zakresach od finansów poprzez organizację „życia Koła”, zawody wędkarskie, po w pełni regulaminowe postepowanie członków Koła.

 

Wręczone zostały również odznaczenia związkowe: złotą odznakę PZW z wieńcami otrzymał kolega Józef Mikołajczyk w podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz społeczności wędkarskiej w Kole i Okręgu PZW Sieradz. Medale za zasługi w rozwoju wędkarstwa otrzymali: Anna Mikołajczyk, Zuzanna Wira, Martyna Barczewska, Bogusław Sobczak i Eugeniusz Szymczak.

 

Zarząd Koła podziękował wszystkim osobom prywatnym i instytucjom wspierającym Koło przez szereg lat. Zaległe pamiątkowe medale z okazji 50-lecia Koła odebrali Prezes PKS Sieradz – Sławomir Gozdalik oraz w imieniu związków zawodowych PKS Sieradz – Krzysztof Ograbek. Pamiątkowe medale Prezes Koła w podziękowaniu za godne reprezentowanie Koła na zawodach wędkarskich organizowanych w Okręgu PZW Sieradz wręczył koleżankom Martynie Barczewskiej i Zuzannie Wirze, a za współpracę i udzielane wsparcie kolegom Pawłowi Świniarskiemu, Stanisławowi Pawlakowi oraz Gabrielowi Jerczyńskiemu.

   

V-ce Prezes Koła ds. Sportu i Młodzieży przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w zakresie sportu wędkarskiego i pracy z młodzieżą. Na uwagę zasługuje fakt, iż niezmienną, wysoką popularnością cieszą się zawody organizowane z okazji Dnia Dziecka, a także wzrost zainteresowania udziałem w pozostałych zawodach organizowanych przez Koło. Zgodnie z przyjętym regulaminem z wszystkich zawodów organizowanych w Kole, jak i również działalności na rzecz Koła tworzona jest klasyfikacja o tytuł Wędkarza Roku Koła PZW Boleń.


W roku 2019 zdobywcą tytułu Wędkarza Roku został kolega Józef Wira. Miejsce drugie wywalczyła reprezentantka Koła w kategorii Kobiet na Mistrzostwach Okręgu 2019 – Martyna Barczewska. Miejsce trzecie przypadło debiutującemu na zawodach w Kole koledze Andrzejowi Motylowi. Kolejne miejsca zajęli:

 

4

Wira Zuzannna

5

Jarosławski Marek

6

Mikołajczyk Józef

7

Grobelny Stanisław

8

Ślązak Robert

9

Gwizdała Mateusz

10

Joachimiak Hubert

11

Skibiński Stanisław

12

Nowacki Sławomir

13

Gwizdała Krzysztof

14

Kaźmierczak Mirosław

15

Nowacka Natalia

16

Skorupa Henryk

17

Gregoruk Władysław

18

Mielczarek Edward

19

Zasina Sławomir

20

Pietrzak Tomasz

21

Szpendowski Tadeusz

22

Klimczak Waldemar

23

Zawadzki Stanisław

24

Goner Jan

25

Miłek Zygmunt

26

Ślązak Józef

27

Klimczak Stanisław

28

Musialski Hieronim

29

Pilaszewski Rafał

30

Pawlak Tomasz

 

Zarząd Koła podziękował również trzem sędziom wędkarskim: Zygmuntowi Miłkowi, Janowi Gonerze oraz Józefowi Ślązakowi, którzy zawsze z chęcią i zaangażowaniem sędziują zawody sportowe Koła.

 

Po wręczeniu wszystkich odznaczeń, nagród, pucharów i statuetek członkowie Koła obecni na zebraniu pochylili się nad planami pracy i organizacji Koła na rok 2020. W toku dyskusji poruszano wiele kwestii funkcjonowania i rozwoju Koła, ale także poruszano tematy funkcjonowania Okręgu PZW Sieradz.


Dyskusja ta zakończyła się sformułowaniem szeregu wniosków do Zarządu Koła jak i Zarządu Okręgu.

 

Na zakończenie Zarząd Koła PZW Boleń Sieradz reprezentowany przez Prezesa Koła Józefa Mikołajczyka jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim sympatykom i członkom Koła oraz wszystkim ofiarodawcom, w szczególności:

 

Prezesowi, Radzie Nadzorczej i Związkom Zawodowym PKS Sieradz

Mariuszowi Bądziorowi - Staroście Sieradzkiemu

Panu Dariuszowi Musiałowi

Państwu Zofii i Markowi Jasek

Właścicielom Hurtowni napojów ATEST Sieradz

Właścicielom piekarni ZAGŁOBA w Sieradzu

Nadleśnictwu Poddębice

Właścicielom Sklepu Kajtek

 

za wsparcie i wszelką pomoc kierowaną dla Naszego Koła PZW Boleń Sieradz.

 


4.3
Oceń
(4 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze Koła za rok 2019 - 09.02.2020 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł