Zaloguj się do konta

Zebranie Sprawozdawcze Koła nr27 Mosina Miasto

W dniu 18.12.2022r odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Nr27 Mosina Miasto za rok 2022

O godz. 10.00 Prezes Koła kol. Paweł Tyma otworzył zebranie, jednak wobec braku kworum zmuszony był je zamknąć i przesunąć na drugi termin to jest godz. 10.15 po czym ponownie otwarto zebranie.

Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru oraz wybór przewodniczącego zebrania którym został kol. Darek Węclewski,

Przy stole prezydialnym zasiadł Zarząd Koła, oraz delegat ZO PZW Poznań Sylwester Wilczyński .

Następnie przewodniczący przedstawił porządek zebrania.

Dalej zebranie toczyło się zgodnie z porządkiem.

Prezes Koła odczytał sprawozdanie z działalności Koła za rok 2022 a komisje przedstawiały swoje sprawozdania z działalności za miniony rok.

Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków, dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

Głos zabrał także Przedstawiciel Okręgu.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz wręczenie pucharów za osiągnięcia naszych członków w minionym roku.

Brązową Odznakę PZW otrzymał Paweł Tyma , Odznakę za wkład w rozwój wędkarstwa otrzymał Pieczulis Artur . Odznakę Wzorowy Młody Wędkarz Jagoda Skirzewska.

Wędkarz Roku Senior :

I Paweł Tyma

II Artur Pieczulis

III Bartosz Tyma

Wędkarz Roku Nestor:

I Wiesław Szymczak

II Ireneusz Andrzejewski

III Wojciech Nowicki

Mistrz Koła Senior

I Dominik Maćkowiak

II Artur Jasiczak

III Artur Pieczulis

Mistrz Koła Nestor;

I Ewa Zalewska

II Wiesław Szymczak

III Andrzej Zalewski

Następnie omówiony i zatwierdzony został preliminarz budżetowy Koła jak i plan pracy na 2023r.

Samo zebranie upłynęło w koleżeńskiej miłej atmosferze, na koniec uroczyście wyprowadzono Sztandar a kol. Prezes dziękując wszystkim za udział zakończył zebranie.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej