Zebranie sprawozdawcze za rok 2009.-Koło Nr14 Grodzisk Wielkopolski

/ 7 zdjęć


W dniu 17.01.2010r o godz.: 10.00 odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze koła PZW nr:14 Grodzisk Wielkopolski, zebranie odbyło się w Centrum Pomocy Środowiskowej - Promessa. Ustalony został czternasto punktowy porządek obrad: najpierw nastąpiło otwarcie i powitanie gości, następnie stwierdzenie ważności zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza oraz przyjęcie porządku obrad. Następnie przyszedł czas na sprawozdania:
- Zarządu z działalności Koła za rok 2009.
- Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
- Sądu Koleżeńskiego za rok 2009.
- Kapitanatu Sportowego za rok 2009.

Po wysłuchaniu nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami, następnie podjęto uchwały w sprawie:
- udzielenia absolutorium Zarządowi,
- ustalenia wysokości dobrowolnej składki na rzecz Koła na rok 2010,
- ustalenie zasad wędkowania na stawie w parku miejskim.

Po części roboczej przyszedł czas na wręczenie pucharów, odznaczeń i dyplomów. Następnie przedstawiono i przyjęto plan pracy Koła oraz kalendarz zawodów i imprez wędkarskich na rok 2010. Ostatnim punktem zebrania przed zakończeniem obrad były wolne głosy i wnioski wysłuchano także wystąpienia pana burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego. W zebraniu udział wzięło 65 wędkarzy. Kończąc dodam jeszcze że liczba członków Koła PZW nr:14 w roku 2009 wyniosła 337 wędkarzy i wzrosła w porównaniu z rokiem 2008 o 71 osób.

 


3.8
Oceń
(12 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze za rok 2009.-Koło Nr14 Grodzisk Wielkopolski - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł