Zebranie Sprawozdawcze za sezon 2013.Strzelce Opolskie

/ 1 komentarzy / 3 zdjęćOGŁOSZENIE !!!
Zarząd Koła PZW Strzelce Opolskie informuje że:

Zebranie Sprawozdawcze z działalności koła za rok 2013

odbędzie się: 08 grudnia 2013r. w kawiarni Rybaczówka

o godzinie 9/00 .
W przypadku małej frekwencji drugi termin zebrania ustalono :
na godzinę 9/30 tego samego dnia.


Serdecznie zapraszamy szanownych kolegów i koleżanki do licznego
uczestnictwa w w tym zebraniu.

Po prostu - \"Nic bez Nas, nic o Nas.\"
Wędkarzu nie bądź obojętny na przyszłość swojego koła .

ZARZĄD KOŁA PZW
Strzelce Op. - Miasto.
Porządek Zgromadzenia Sprawozdawczego
Koła PZW Strzelce Opolskie-Miasto za 2013 r.

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Koleżeńskiego.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła.
6.Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Ustalenie sposobu głosowania w wyborach uzupełniających do Zarządu Koła (jawne lub tajne).
8.Wybory uzupełniające do Zarządu Koła.
9.Ogłoszenie wyników.
10.Informacje organizacyjne, w tym na temat wysokości składek członkowskich okręgowych.
11.Podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach na cele organizacyjno-sportowe.
12.Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy na rok 2014.
13.Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami.
14.Podjęcie uchwał w sprawie:
- akceptacji planu przychodów i wydatków w roku 2014 oraz upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych korekt do planu,
- zatwierdzenia planu pracy Zarządu Koła,
15.Wolne wnioski.
16.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17.Przyjęcie Uchwały Zgromadzenia.
18.Zakończenie Zgromadzenia.

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze za sezon 2013.Strzelce Opolskie - opinie i komentarze

jurekjurek
0
Życzę Wam miłego dialogu . (2013-11-12 12:58)

skomentuj ten artykuł