Zebranie sprawozdawcze koła Baszta w Buku za 2013

/ 3 komentarzy / 10 zdjęć


Zebranie  o godz. 10.00 otworzył i przybyłych powitał prezes koła kol. Lebiotkowski Andrzej.


Z uwagi na brak wymaganej ilości członków,  wyznaczono drugi termin w tym samym dniu na godzinę 10.15

O tej właśnie godzinie prezes ponownie rozpoczął zebranie. Na początku uczczono
chwilą ciszy pamięć kolegów,  którzy w minionym roku odeszli do krainy wiecznych łowów. Następnie został przedstawiony porządek zebrania, który to zebrani przyjęli jednogłośnie.Sprawozdania przedstawili: - Andrzej Lebiotkowski z pracy zarządu koła, - Piotr
Hitner sprawozdanie finansowe, - Ryszard Kopczyński z pracy strażników SSR, -
Bogdan Andraszyk sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami Prezes wyjaśnił, że miniony rok nie obfitował w wiele kontroli SSR ze względu na inne zajęcia strażników.
Poinformował, że w ZO PZW Poznań jest do dyspozycji strażników specjalnie do
celów  zakupiony samochód terenowy. Skarbnik  koła na zapytanie kol. Piątasa zapoznał zebranych ze szczegółami sprawozdania  finansowego.

Więcej głosów nad sprawozdaniami nie było więc poddano pod głosowanie wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie zarządowi za 2013 rok absolutorium.  Przegłosowano bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Zostały wręczone wyróżnienia dla: - Dionizego Łukaszyka – SREBRNA ODZNAKA PZW ZA ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA POLSKIEGO,


Darka Kucza, - Łukasza Rosy


 i Jacka Rosy

 – puchary i dyplomy za zajęcie odpowiednio 1, 2 i 3 miejsca w klasyfikacji GP za 2013 rok.Kolega Hitner przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2014, a kolega  Lebiotkowski zapoznał zebranych z planem pracy na rok 2014. Zaproponował by od  tego roku zawody seniorów koła rozgrywane były jako memoriał Hieronima  Łubińskiego wieloletniego członka zarządu koła i kronikarza. Propozycje przyjęto jednogłośnie.  Prezes poprosił o pomoc w organizowaniu w roku bieżącym zawodów wędkarskich dla kół zrzeszonych w 8 Rejonie PZW. 


Padła propozycja by zorganizować dodatkowo, jedną imprezę wędkarską o
charakterze rekreacyjnym jako nocne łowienie ryb w rzece. Propozycja znalazła
akceptację u większości zebranych.

Podniesiono również kwestię wyjazdów na dalsze akweny autokarem czy też we
własnym zakresie. W rachubę wchodziły wyjazdu do Olejnicy, Sierakowa i Rostarzewa. W wyniku głosowania jawnego ustalono, ze do Olejnicy i Sierakowa wyjedziemy autokarem, natomiast do Rostarzewa każdy chętny do brania udziału w zawodach dojedzie własnym sumptem. Wnioskowano o oznakowanie obrębów ochronnych i tarlisk na jez. Niepruszewskim. Kolejną sprawą była możliwość wodowania łodzi wędkarskich. Prezes będzie rozmawiał by umożliwić wodowanie przy rybaczówce w Niepruszewie. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił protokół z pracy Komisji. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali przedstawione wnioski. 


4.3
Oceń
(12 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła Baszta w Buku za 2013 - opinie i komentarze

JKarpJKarp
0
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami Prezes wyjaśnił, że miniony rok nie obfitował w wiele kontroli SSR ze względu na inne zajęcia strażników. - Dość dziwne to zdanie bo cóż innego mogą mieć strażnic do roboty jak nie kontrolowanie ? (2014-01-09 11:32)
rybka67rybka67
0
Rok miniony podsumowano. Gratulacje dla zwycięzców. Sukcesów w nowym sezonie. Pozdrawiam. (2014-01-22 20:08)
Maciejx68Maciejx68
0
Gratuluję i pozdrawiam kolegów z Buku . (2014-04-13 00:09)

skomentuj ten artykuł