Zebranie Sprawozdawcze koła nr 16 w Brodnicy 05.01.14

/ 10 zdjęć


W dniu 05 stycznia 2014r. o godz..14.00 w Sali Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Wędkarskiego .. Nr 16” w Brodnicy. W wyznaczonym terminie obecnych było 51 członków koła ze stanu 844 co stanowiło 6.o4 procenta ogółu członków koła. Aby zebranie było prawomocne wyznaczono drugi termin na godz. 14.15 Zebranie otworzył Prezes Koła Lech Sadowski, który przywitał zebranych wędkarzy oraz gości kol .Piotra Boińskiego – Starostę pow. Brodnica , Kol. Mirosława Purzyckiego – Prezesa Okręgu PZW Toruń, Józefa Tylickiego – Członka Honorowego PZW. Ireneusza Wiśniewskiego – OKR Toruń, oraz Prezesów i przedstawicieli z innych Kół. Następnie zaproponował na przewodniczącego zebrania kol. Jerzego Fijołka oraz na protokólanta (sekretarza) kol. Bożenę Tomella i kol. Stanisława Jonowskiego. Wszyscy zebrani głosowali jawnie, jednogłośnie za przedstawionymi kandydatami.
Na samym początku obrad członkowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kol. a w szczególności kol. Hipolita Czekałę – Honorowego Członka PZW oraz kol. Kazimierza Czerwińskiego, Kazimierza Urbańskiego kol. Sokołowskiego, kol.Wieczyńskiego, kol. Boducha oraz kol. wspierających nasze Koło kol... Teresę Lewandowską i Pana Kazimierkiewicza – v-ce Starostę Brodnickiego.
- Sprawozdanie z prac Zarządu Koła przedstawił Prezes - kol. Lech Sadowski
- Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej przedstawił Komendant Straży - kol. Lech Sadowski
- Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący - kol .Jan Kowalewski
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący - kol. Jacek Lurka.
Kol. Marek Rytka – otrzymał Złotą Odznakę PZW, kol. Leszek Osiński, kol. Jacek Gerka i kol. Kamil Gelnik , kol. Jacek Ignalewski - Medale za zasługi PZW - wręczał Prezes PZW Okręgu Toruń kol. Mirosław Purzycki. Gratulacje dla kol. Jerzego Bączkowskiego za otrzymanie Złotej Odznaki z Wieńcami.
W dyskusji na pytania odpowiadali – Prezes PZW Okręgu w Toruniu kol. Mirosław Purzycki, Prezes PZW Rejonu Brodnica kol. Jerzy Fijołek, Starosta pow. Brodnica pan Piotr Boiński oraz Prezes Koła kol. Lech Sadowski. Zebranie zakończył Prezes Koła życząc koleżance i kolegom wszystkiego najlepszego w 2014r, oraz takiej ryby!!!!!!!!!


 


4.2
Oceń
(5 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze koła nr 16 w Brodnicy 05.01.14 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł