Zebranie sprawozdawcze koła Wydra 25.01.14

/ 19 zdjęć


Dnia 25-01-2014r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się na Sali Wiejskiej w Bolewicach   Walne zebranie Sprawozdawcze członków   Koła nr 171 Wydra z Bolewic. Z uwagi na brak quorum wyznaczono kolejny termin zebrana na 17.15 tego samego dnia. W spotkaniu wziął udział zarząd koła, członkowie, opiekun Koła z ramienia   PZW Okręg Poznań   Pan Zbigniew Baranowski oraz 4 gości.

Spotkanie rozpoczął Prezes Koła Marek Wira, który przywitał zebranych i   zaproponował wybór przewodniczącego zebrania, jego sekretarza   oraz   komisji uchwał i wniosków.   Przewodniczącym zebrania został kol. Tomasz Witucki, sekretarzem Adam Łodyga, zaś do 3 osobowej komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: kol. Sylwester Flieger, kol. Piotr Rutkiewicz i kol. Zygmunt Smolak.


Przewodniczący zaproponował  przebieg  zebrania zgodnie z następującym  planem:

1)   Sprawozdanie z prac zarządu

2.)  Sprawozdanie finansowe

3.) Udzielenie absolutorium zarządowi

4.) Wolne wnioski

5.) Wystąpienie delegata z ramienia Okęgu PZW

6.) Podsumowanie zebrania

7.) Zamknięcie zebrania

Plan został przyjęty przez  zebranych jednogłośnie.


Prezes Koła Marek Wira poinformował zebranych, że członkowie koła mieli w roku 2013 możliwość wzięcia udziału  5 zawodach spławikowych i 1 zawodach spinningowych oraz 3 zawodach rejonowych.  Gratulował sukcesów zwycięzcy Grand Prix za rok 2013r. kol. Tomaszowi Wituckiemu, Mistrzowi Koła kol. Wojciechowi Ossesowi.

Podsumował także duże zaangażowanie członków w organizację corocznie zawodów dla najmłodszych mieszkańców gminy Miedzichowo z okazji Dnia Dziecka a także chęć do uczestniczenia w zawodach organizowanych przez inne koła m.in. koło PZW we Lwówku czy w Nowym Tomyślu.

Sporo uwagi poświęcił omówieniu zawodów 8 rejonu Okręgu PZW, które w minionym roku organizowało właśnie koło w Bolewicach.

Sprawozdanie finansowe z działalności koła omówił sekretarz koła kol. Tomasz Witucki. W minionym roku składki w kole wykupiło 29 członków. Pieniądze koła przeznaczane zostały głównie na nagrody dla uczestników  zawodów, oraz organizację zawodów rejonowych.

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Józef Szukała zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Głosowanie odbyło się bez sprzeciwu i głosów wstrzymujących.

W trakcie wolnych wniosków  głos zabrał jako pierwszy kol. Adam Łodyga  wyrażając uznanie w stosunku do aktywnych członków koła oraz do zaangażowania w  uczestnictwie w zawodach, bowiem zarówno poszczególni członkowie jak i drużyna  z koła była wielokrotnie w czołówce zawodów organizowanych przez inne koła czy  rejon. Drużyna z koła z Bolewic bowiem została Mistrzem 8 Rejonu. Zaprosił  również tych mniej aktywnych członków na zawody, by móc się wykazać i być  oddelegowanym na zawody z ramienia koła do zawodów rejonowych. Być może wtedy  koło będzie mogło święcić jeszcze większe triumfy.

Tomasz Witucki poinformował również kolegów o tym, że od 2013r. istnieje oficjalna strona internetowa koła, na której można na bieżąco śledzić działalność koła, podziwiać zamieszczone okazy, relacje z zawodów a także zamieszczać własne wpisy, zdjęcia czy wnioski. Zachęcił także kolegów do zapisywania się do sympatyków koła na tej właśnie stronie.

W dalszej części spotkania prezes koła zaproponował pod głosowanie plan zawodów na rok 2014. Tradycyjnie w kole ma się odbyć 5 zawodów spławikowych i 1 spinningowe. Zarówno pierwsze zawody spławikowe jak i ostatnie zawody spławikowe  odbywać się będą na jeziorze Obieżnym. O pozostałych 2 miejscach zawodów  zadecyduje triumfator wcześniejszych zawodów.

Plan zawodów przedstawia się następująco:

1.) Z awody na rozpoczęcie sezonu – 04.05.2014 (j. Obieżne)

2.) Zawody o tytuł Mistrza koła – 25.05.2014

3.) Zawody z okazji Dni Bolewic – 06.07.2014 (j. Konin)

4.) Zawody o Puchar Prezesa – 20.07.2014

5.) Zawody na zakończenie sezonu - 14.09.2014

6.) Zawody Spinningowe – prawdopodobnie w październiku 2014r

Członkowie koła będą brali również udział zarówno indywidualnie jak i drużynowo w zawodach organizowanych przez 8  Rejon Okręgu PZW Poznań jak również na zaproszenie ościennych kół i gmin.

Plan został poddany głosowaniu i został zaaprobowany przez uczestników jednogłośnie.

Następne głos zabrał delegat z ramienia Okręgu PZW Pan Zbigniew Baranowski, który w krótkim wystąpieniu poruszył zagadnienia  problemu „ściągnięcia” do kół nowych członków jak i młodzieży, współpracy koła z lokalnym samorządem jak również planów Okręgu PZW dotyczących przejęcia zalewu na Czarnej Wodzie a także 2 jezior: Proboszczowskiego i Głębokiego. Poinformował także zebranych o możliwościach wędkowania na jeziorze Trzy Tonie które obecnie należy do Okręgu PZW Poznań.

Na zakończenie spotkania miłym akcentem było wręczenie przez kol. Zbigniewa Baranowskiego odznaki honorowej  „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” kol. Piotrowi Rutkiewiczowi.


 


5
Oceń
(14 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła Wydra 25.01.14 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł