Zebranie sprawozdawcze koła nr.67 Lipień za rok 2013


                   
              
Sprawozdanie Koła P.Z.W. nr.67 LIPEŃ za rok 2013 
    Walne zebranie członków Koła P.Z.W. Lipień odbyło się
18.02.2014 o godzinie 18:00 prezes koła kol. Jakub Muszyński który otworzył
zebranie, jednak wobec brak kworum zmuszony był je zamknąć i przesunąć na drugi
termin to jest godz. 18:15 po czym ponownie otwarto zebranie.  Przy stole
prezydialnym zasiadł zarząd zaproszeni goście oraz przewodniczący który przedstawił porządek zebrania.         
              

   Zarząd w składzie :1.           Jakub
Muszyński            
  Prezes2.           Bogdan Gosieniecki          V-ce
Prezes3.           Andrzej
Stanikowski      
  V-ce
Prezes ds. Sportu i Młodzieży4.           Jerzy
Nowak                    
  Sekretarz
do 10.01.20145.           Anna
Czyżewska             
  Skarbnik6.           Roman
Patan                  
  Gospodarz
do 31.12.20137.           Mirosław
Dziurla            
  Gospodarz
od 10.01.20148.           Barbara
Patan                 
  Członek9.           Krzysztof
Czyżewski       
  Członek
– KronikarzZarząd zrealizował
wszystkie zadania jakie przyjęto do wykonania na ubiegłorocznym Walnym
Zgromadzeniu. Przyjęto i wykonano wszystkie zalecenia Z.G i Z.O P.Z.W.
Zrealizowaliśmy plan budżetowy przyjęty na rok 2013.W dziedzinie sportu w
sprawozdaniu swym kol. V-ce Prezes ds. sportu dokładnie przedstawił realizację
oraz udział naszych członków w imprezach wędkarskich.Komisja rewizyjna
uczestniczyła każdorazowo w posiedzeniach Zarządu, bacząc na wydatki, służąc
doradczym głosem.Sąd koleżeński do dnia
dzisiejszego nie odnotował zgłoszenia o popełnionym wykroczeniu przez naszego
członka Koła.Komisja Uchwał i
Wniosków w składzie :1.           Jan
Mruk                          2.           Jacek Kwiatkowski3.           Krzysztof Czyżewski       W
formie uchwał walnego zebrania poprzez przegłosowanie:      
-Przyjęła złożone i przedstawiony preliminarz na 2014 rok      
-Przyjęła złożone i przedstawione sprawozdania      -Udzieliła
absolutorium całemu Zarządowi      
-Przyjęła i zatwierdziła plan pracy Zarządu na 2014 rok      
-Zobowiązała Zarząd Koła do radykalnego działania w sprawie byłego Skarbnika
zawiadamiając              
Z.G. w Warszawie o podjętych działaniach dotyczących rażących naruszeniach
statutu  wędkarskiego.          -
Zobowiązać Zarząd Koła do złożenia wniosku o nadanie Srebrnej odznaki P.Z.W.
kol. Skarbnik  Anny Czyżewskiej.                                                                  
                                                                                                                                                  Wyżej
wymienione uchwały zostały jednogłośnie przyjęte. 

 


5
Oceń
(9 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła nr.67 Lipień za rok 2013 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł