Zebranie Sprawozdawcze Koła w Człopie 16.02.14

/ 8 zdjęć


 Zebranie Sprawozdawczeza rok 2013 odbyło się 16-02-2014r. w Ośrodku "Sosenka".

 Zebranie odbyło się drugim terminie, które otworzył prezes Ryszard Kacprzak. Witając przybyłych gości, oraz członków w naszego koła.

Na zebranie przybyło 32 członków w tym 2 członków uczestników. Koło w 2013r. liczyło 103 członków w tym 8 uczestników.

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Mieczysława Środę, natomiast sekretarzem zebrania został kol. Wojciech Gerwazik.

 Następnie odczytano sprawozdania za 2013r.:

  • Prezes Ryszard Kacprzak - sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

  • Skarbnik Mieczysław Środa – sprawozdanie finansowe

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Makowski – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  • Komendant SSR Mirosław Tomczak – sprawozdanie SSR za 2013r.

Następnie kol. Mirosław Tomczak odczytał klasyfikację Gran Prix Koła za 2013 rok i po raz pierwszy wręczono zwycięzcom nagrody:

  • W kategorii Junior kol. Grzegorz Środa otrzymał „Atlas Ptaków”

  • W Kategorii Senior kol. Rafał Templin otrzymał „Fotoksiążkę” ilustrowaną zdjęciami z zawodów, które odbyły się w 2013r. z udziałem zawodników z naszego Koła

 Następnie zadawano pytania do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej, na które odpowiadał Komendant SSR i przedstawiciel z ramienia Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile kol.
Jerzy Niedźwiedzki.

  • Czy SSR ma prawo kontrolować wędkarzy nad wodą? (TAK) - wędkarz może skontrolować drugiego wędkarza

  • Czy SSR wystawia pokwitowania za zabrany sprzęt kłusowniczy (TAK) – zabrany sprzęt przekazywany jest do Okręgu Nadnoteckiego w Pile

Zadawano również wiele pytań odnośnie: zarybień, wód PZW w naszej gminie, oraz wiele innych problemów nurtujących naszych kolegów z koła.
Na wszystkie pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi, na które odpowiadali
Członkowie Zarządu Koła, oraz Jerzy Niedźwiedzki Członek Prezydium Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile. Kolega Lesław Czechowski podzielił się bardzo ciekawym podsumowaniem na temat dokonywania łowienia niezgodnie ze statutem PZW, oraz kłusowników określił, że są to "złodzieje". Przy aprobacie zgromadzonych na sali osób. Na tym zakończyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła za 2013r.

          Na koniec chciałbym poruszyć temat kłusownictwa na naszych wodach. Obowiązkiem każdego wędkarza jest reagowanie na takie przypadki i powiadamianie o tym fakcie organa ścigania (POLICJA nr Tel. 997). Wędkarze jednak reagują raczej sporadycznie, ze względu na zamieszkiwanie w małym środowisku, z obawy przed ewentualną zemstą kłusowników. Należy stwierdzić, że na naszym terenie kontrole Państwowej Straży Rybackiej odbywają się bardzo rzadko, a o efektach kontroli nie słychać wcale. Jednakże należy stwierdzić, że więcej kontroli przeprowadzana jest przez Społeczną Straż Rybacką z naszego koła. Odczuwa się większe zainteresowanie kłusownictwem Policji i Straży Leśnej w Człopie, oraz chęci współpracy ze Społeczną Strażą powstałą przy naszym kole. Zauważono, że na jeziorach, gdzie jest duża presja wędkarzy, przypadki kłusownictwa są mniejsze. Co nie znaczy, że ich nie ma. Jednak są w śród nas wędkarze łowiący niezgodnie z regulaminem, a mianowicie:
nieprzestrzegający limitów połowu i wymiaru ochronnego, oraz łowiący na więcej niż dozwolona ilość wędzisk.   W ubiegłym roku dzięki wędkarzom i przy pomocy Policji zdjęto sieci kłusownicze, które przekazano do ON PZW w Pile. Kończąc chciałbym przypomnieć, o obowiązku wpisywania do rejestru połowu daty i nr łowiska przed przystąpieniem do połowu i po zakończeniu wypełnienie pozostałych rubryk rejestru, ze względu na wysokie kary za brak tych wpisów. Z pewnością nie wszystkie problemy zostały tu poruszone i ujęte, ale mamy nadzieję, że dzięki pomocy kolegów oraz
ich wnioskom, będziemy mogli pracować lepiej.
 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze Koła w Człopie 16.02.14 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł