ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ,,RAWKA,,za 2014 ROK

/ 9 zdjęć


4 stycznia bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawcze z działania Zarządu naszego Koła za 2014 rok.Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 9.30.Przybyłych Członków naszego Koła oraz Członków Zarządu przywitał Prezes kol.Andrzej Bednarek.Ustalono porządek obrad i przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z prac Zarządu.Jako pierwszy głos zabrał Prezes i przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.Następnie kol.Adam Grzyb-Kapitan Sportowy Naszego Koła odczytał sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów wędkarskich,które organizowało Nasze Koło.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol.Tadeusz Ołtarzewski przedstawił szczegółowe sprawozdanie dotyczące finansów Naszego Koła oraz z pracy Komisji.Skarbnik Koła kol.Adam Sudakowski poinformował o wysokości tegorocznych składek w Naszym Okręgu oraz o tym,że Nasz Okręg nie podpisał żadnych porozumień z innymi Okręgami PZW.Składka w Okręgu wzrosła o 7 zł.Niepokojące jest to,że co roku ubywa nam Członków.Na koniec 2014 roku Nasze Koło liczyło 175 wędkarzy.W 2014 roku z przyznanej na Nasze Koło puli na zarybienie akwen zarybiono dużym karasiem w ilości 250 kg. oraz karpiem również 250 kg.
Wędkarze uczestniczący w zebraniu zgłaszali wnioski do realizacji na 2015 rok.Większość wniosków jednogłośnie przegłosowano ,,za,, co zobowiązuje Zarząd do intensywnej pracy w 2015 roku.Niektóre wnioski Członkowie powierzyli do dyspozycji Zarządowi Koła.
Na zebraniu w wolnej dyskusji omawiano istotne sprawy dotyczące Naszego Koła i wędkarstwa.
Na koniec Prezes podziękował wszystkim przybyłym wędkarzom.
W imieniu Zarządu zachęcam do czynnego udziału w imprezach organizowanych przez Nasze Koło.
Zwracam się również z prośbą o utrzymanie czystości nad wodą oraz o dbałość o nasz rybostan byśmy mogli z przyjemnością spędzać wolne chwile nad Naszą wodą i nie wstydzić się za wygląd Naszych brzegów wśród przyjezdnych,którzy licznie nas odwiedzają w miesiącach letnich.
W imieniu Zarządu Koła ,,RAWKA,, życzę sukcesów wędkarskich oraz wszystkiego najlepszego w 2015 roku.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ,,RAWKA,,za 2014 ROK - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł