Zebranie sprawozdawcze Koła Lin za 2014 r.

/ 34 zdjęć


W dniu 11 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze PZW Koła Lin w Jędrzejowie. Uczestniczyło w nim 48 członków naszego koła .Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Koła Kol. Toczyłowski Krystyn. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz przedstawił plan pracy na 2015 r. Skarbnik Koła Mariusz Ksel przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 r. Kapitan Sportowy Mirosław Czajor przedstawił działalność sportową i wyniki Grand Prix Koła oraz wręczył puchary i dyplomy zwycięzcom. Ponadto Srebrną Odznaką PZW został odznaczony kolega Równicki Jarosław. Odznakę wyróżnionemu wręczył przedstawiciel Zarządu Okręgu kolega Mariusz Ksel.
Wędkarze naszego Koła uczestniczyli również w XXXII Ogólnopolskich Zawodach Nocnych o Puchar X Wieków Sandomierza, gdzie dwie nasze drużyny wywalczyły 7 i 9 miejsce, pozostawiając w pamięci wszystkich uczestników zawodów kolejne sukcesy.
Tym razem 7 miejsce zajęła Drużyna w składzie:
Robert Rokicki, Krzysztof Majcher, Marian Ślusarek i Marek Majcher.
Natomiast 9 miejsce zajęła drużyna w składzie:
Równicki Jarosław, Frankowski Zdzisław, Piskorz Leszek i Kucybała Adam.
Prezes Koła Kol. Toczyłowski Krystyn przedstawił zebranym jakie prace porządkowe wykonano na zbiornikach w Chorzewie
W minionym roku Zarząd Naszego Koła podejmował przedsięwzięcia i społecznie wykonał szereg prac związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych w Chorzewie.
Systematycznie udrażniano dopływ wody do zbiornika małego zasilanego rowem od źródeł. Aby utrzymać odpowiedni stan wody dopływ ten musi być cały czas nadzorowany, gdyż dochodzi do systematycznego przystawiania dopływu przez właściciela sąsiadujących stawów.
Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Zarządu w czasie wolnym przeprowadzono gruntowne czyszczenie studni rewizyjnych pomiędzy dopływem zasilającym, a małym stawem. W wyniku przepływu wody studnie te zostały zamulone, co tamowało swobodny przepływ wody. Prace polegały na wybraniu około jednego metra osadu i mułu z tych studni.
Włożono również duży wkład pracy przy czyszczeniu rowu od strony wschodniej zbiornika małego na odcinku od mostka przy wejściu na zbiorniki wzdłuż lasu do łąk. Prace polegały na usunięciu tamy wodnej zbudowanej przez bobry, co powodowało spiętrzenie wody i zalewanie łąk, a w konsekwencji interwencje rolników wsi Chorzewa. Wykonano również na tym odcinku rowu wycinkę krzaków zwisających do wody na których zatrzymywały się śmieci i tamowały przepływ wody. Należy nadmienić, że prace związane z rozbiórką tamy wykonywano kilkakrotnie, gdyż bobry systematycznie ją odbudowywały.
Przystąpiono do odbudowy kładki prowadzącej przez rów do ubikacji. Na chwilę obecną docięto i ułożono dwie kłody drewniane na które zostaną przybite deski, co umożliwi bezpieczne przejście.
Ponadto w miesiącu grudniu zlokalizowano kilka głębokich jam, wykopanych przez bobry. Największym zagrożeniem były dwa głębokie przekopy w poprzek grobli na pierwszym zbiorniku pomiędzy tablicą ogłoszeń, a kontenerem na śmieci. W związku z tym, że wykopy te zagrażały rozmyciu grobli we własnym zakresie wypełniono je kamieniem i gliną.
Należy nadmienić, że wymienione prace wykonywane były społecznie i w tym miejscu wszystkim zaangażowanym w te prace składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania należą się koledze Jerzemu Włoszczykowi, który pomimo, że nie jest członkiem naszego Koła zawsze bierze udział w tego typu działaniach.

Stan osobowy członków na dzień 31.12.2014 r. - 464 członków w tym 30 młodzieży.
Wysokość składek na 2015 r.
Składka członkowska:
1. podstawowa 75 zł
2. ulgowa 37 zł

Składka okręgowa:
1. podstawowa 96 zł
2. ulgowa 56 zł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół kontroli oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi , które zostało udzielone. Następnie swoje sprawozdanie złożył Komendant Terenowy SSR Zbigniew Łoboda z rocznych wyników kontroli. Przeprowadzono 23 kontrole podczas, których skontrolowano 265 osób.
Zebrani zgłosili wnioski do Zarządu Okręgu:
1. Ustalenie górnego wymiaru karpia na 60 cm na zbiornikach w Chorzewie.
2. Pomoc Z.O. w porozumieniu z W.F.O.Sr i G.W. w Kielcach o wykonanie tarlisk na rzece Mierzawa /opracowanie w załączniku/
3. Sfinansowanie naprawy grobli systematycznie niszczonych przez bobry oraz wycięcia krzaków na grobli.
4. Podjęcie kroków w celu wprowadzenia opłaty krajowej na wody bieżące.

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze Koła Lin za 2014 r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł