Zebranie sprawozdawcze - 18.01.2015 - relacja

/ 18 zdjęć


W niedzielę 18.01.2015r w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyło się zebranie sprawozdawcze

naszego Koła. W wyniku małej frekwencji przesunięto rozpoczęcie na godzinę 10.15. Punktualnie o tej godz. 

prezes Koła kol. Józef Przybyła oficjalnie przywitał wszystkich przybyłych członków Koła ( a nie zbyło ich zbyt

wielu - tylko 23 na 520, szkoda, że jest tak małe zainteresowanie kolegów sprawami naszego Koła ) i 

przedstawiciela Okręgu Poznańskiego PZW Zbigniewa Baranowskiego i tym samym rozpoczął zebranie. Sekretarz 

Koła kol. Wilczyński Zenon przedstawił plan zebrania;

1. Oficjalne otwarcie zebrania,

2. Przedstawienie porządku obrad,

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2014 r,

- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Marka Guzowskiego ( z uwagi na nieobecność sprawozdanie odczytał

  członek komisji kol. Ceglarek Krzysztof ),

- prezesa Koła kol. Józefa Przybyły,

- vice prezesa d/s sportu kol. Mateusza Fręśko,

- skarbnika kol. Wojciecha Pawłowskiego.

4. Udzielenie absolutorium Zarządowi,

5. Wręczenie dyplomów i pucharów za tytuł "" Mistrza Koła 2014 "" w wędkarstwie spławikowym i gruntowym,

  "" Wędkarza Roku 2014 "" w dwóch kategoriach wiekowych.

6. Dyskusja.

Ustalono, że od 2015 r nasze Koło powinno mieć własnego Rzecznika Dyscyplinarnego. Zgłoszono dwóch 

kandydatów mianowicie; Andrzejewskiego Marcina i Andrzeja Przybyłę. Niestety kol. Andrzejewski nie zgodził

się na kandydaturę w wyniku czego jednogłośnie wybrano na to stanowisko Andrzeja Przybyłę. Powołano również

Sąd Koleżeński, którego przewodniczącym po głosowaniu został kol.Czajkowski Krzysztof i dwóch członków; 

Andrzejewski Marcin i Fręśko Mateusz. 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze - 18.01.2015 - relacja - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł