ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZA ROK 2014-RELACJA

/ 42 zdjęć


W dniu 18.01.2015r w restauracji "Działkowiec" odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Nr.27 Mosina Miasto za rok 2014. 

Przed zebraniem tradycyjnie jak co roku w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Mosinie odprawiono mszę św. w intencji wędkarzy

O godz. 10.00 w związku z nieobecnością kol. Prezesa Ireneusza Andrzejewskiego zebranie prowadził V-ce Prezes Koła kol. Zalewski Andrzej który otworzył zebranie, jednak wobec braku kworum zmuszony był je zamknąć i przesunąć na drugi termin to jest godz. 10.15 po czym ponownie otwarto zebranie. 

Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru oraz wybór przewodniczącego zebrania którym został kol. Węclewski Dariusz.

Przy stole prezydialnym zasiadł zarząd, zaproszeni goście.

Przewodniczący przedstawił porządek zebrania.
Powitano zaproszonych gości w osobach : 

Delegat ZO PZW Poznań Kol. Edmund Roszak 
Prezes Koła PZW Mosina – Hobby kol. Sławomir Mazurczak.

V-ce Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Krzysztof Kanas

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur

Dalej zebranie toczyło się zgodnie z porządkiem gdzie przewodniczący Węclewski Dariusz w imieniu nieobecnego Prezesa Ireneusza Andrzejewskiego odczytał sprawozdanie z działalności Koła za rok 2014 oraz jego rezygnacje z funkcji Prezesa Koła.

Następnie pozostałe komisje przedstawiały swoje sprawozdania z działalności za miniony rok. 

Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków,dyskusja nad sprawozdaniami,głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
Kolejnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz wręczenie 
pucharów za osiągnięcia naszych członków.

Mistrzem Koła za 2014r w spławiku kategoria senior został kol. Pieczulis Tadeusz

I v-ce Mistrzem Koła został kol. Ruszczyński Jacek
II v-ce Mistrzem Koła został kol. Kosicki Dawid

Mistrzem Koła za 2014r w kategorii kadet do 12 lat został

kol. Jeżewski Adam
I v-ce Mistrzem Koła został kol. Bąkowski Mikołaj
II v-ce Mistrzem Koła został kol. Jakubowska Marta

Mistrzem Koła za 2014r w kategorii junior do 16 lat został

kol. Kosicki Filip
I v-ce Mistrzem Koła został kol. Tyma Bartosz
II v-ce Mistrzem Koła został kol. Pentek Adam

"Super Wędkarzem Koła" na 2014r w kategorii senior został kol. Kosicki Dawid

II miejsce kol. Zalewski Andrzej

III miejsce kol. Nowicki Tomasz

"Super Wędkarzem Koła” na 2014r w kategorii nestor został kol. Nadolny Józef oraz egzekwo  kol. Górecki Zenon

II miejsce zajął kol. Rajewicz Kamil 

Głos zabrali także zaproszeni Goście.
Z kolei przystąpiono do omówienia i zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego Koła jak i Planu Pracy na 2015r.
Zagadnienie przybliżył kol V-ce Prezes omawiając całość w szczegółach.

Po zamknięciu zebrania sprawozdawczego za rok 2014 ogłoszono krótką przerwę.

Po przerwie otwarte zostało nadzwyczajne zebranie wyborcze w związku z rezygnacją z funkcji prezesa Kolegi Ireneusza Andrzejewskiego.

W jawnym głosowaniu wybrany został nowy prezes kol. Zalewski Andrzej.


Samo zebranie upłynęło w koleżeńskiej miłej atmosferze na koniec uroczyście wyprowadzono 
Nasz Sztandar a kol. Przewodniczący dziękując wszystkim za udział zakończył zebranie. 
W załączeniu foto-relacja.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZA ROK 2014-RELACJA - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł