Zebranie sprawozdawcze koła PZW Nr.14 Grodzisk Wlkp.

/ 31 zdjęć


W minioną niedziele tj. 25.01.2015r w budynku centrum pomocy środowiskowej "Promessa" odbyło się zebranie sprawozdawcze koła PZW Nr.14. W zebraniu uczestniczyło 52 wędkarzy co było dość słabym wynikiem zważywszy na fakt że w grodziskim kole jest zrzeszonych 441 wędkarzy.

Zebranie otworzył prezes Zbigniew Godziszewski który przywitał wędkarzy i przybyłych gości, władze okręgu PZW Poznań reprezentował Zbigniew Baranowski a władze gminne burmistrz Henryk Szymański. Po powitaniu uczestników wybrano sekretarza i prowadzącego zebranie. Na sekretarza wybrany został Andrzej Górny a prowadzącym zebranie Ryszard Górny.

Po zatwierdzeniu porządku obrad wysłuchano sprawozdań:

- Sprawozdanie z działalności koła za rok 2014 odczytał prezes Zbigniew Godziszewski.

- Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał Ryszard Śródecki.

- Sprawozdanie sądu koleżeńskiego odczytał Czesław Zacharczuk.

- Sprawozdanie kapitanatu sportowego odczytał Krzysztof Nadobnik.

Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono uwag z sali a w głosowaniu udzielono jednogłośnie absolutorium zarządowi koła. Następnie podjęto uchwały:

- składka na rzecz koła została utrzymana na zeszłorocznym poziomie.

- w zawodach wędkarskich w sezonie 2015 ogranicza się stosowanie zanęty spożywczej do 1kg mieszanki suchej i 2l nawilżonej.

- wprowadza się w sezonie 2015 na stawach w Grodzisku i Piaskach zakaz zabierania karpia o wadze powyżej 4kg. Podtrzymano również wymiar ochronny który wynosi 35cm.

Następnym punktem było wręczenie Pucharów w kategorii senior i junior w klasyfikacji Grand Prix Wędkarz Roku 2014 i Łowcy Okazów 2014. W kategorii seniorów puchary odebrali 1. Marcin Górka, 2. Łukasz Włodarczak, 3. Wiesław Mendel, 4. Paweł Szaj, 5. Adam Włodarczak, 6. Władysław Więch. W kategorii junior 1. Daniel Pietrzak, 2. Klaudia Szaj, 3. Arkadiusz Kubale. Wśród łowców okazów statuetki odebrali Eugeniusz Owsiany, Piotr Włodarkiewicz, Ryszard Śródecki, Wojciech Jędrzejewski, Łukasz Kameduła. Okolicznościowy puchar otrzymał również burmistrz Henryk Szymański w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i pomoc w organizacji zawodów.

Ponadto wręczono odznaki, złotą odznakę PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa Polskiego otrzymał Ryszard Górny, odznakę honorową za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego otrzymali koledzy Kazimierz Paprocki, Ryszard Śródecki, Szymon Włodarczak, Piotr Włodarkiewicz i Piotr Kowalec. Odznaki i legitymacje wręczył Zbigniew Baranowski przedstawiciel okręgu PZW Poznań.

Kolejnym punktem były wolne głosy i wnioski które mogli zgłaszać wędkarze podczas tego punktu obrad zabrali również głos goście Zbigniew Baranowski i Henryk Szymański, każdy z panów podziękował za zaproszenie a burmistrz dodatkowo dziękował za dobrą współpracę pomiędzy kołem a urzędem miasta. Po udzieleniu odpowiedzi na zgłaszane wnioski i pytania które zadawali wędkarze prowadzący zakończył zebranie.


 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła PZW Nr.14 Grodzisk Wlkp. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł