Zebranie sprawozdawcze koła Wydra w 2015r.

/ 8 zdjęć


W sobotę 07-02-2015r. punktualnie o 18.00 na Sali Wiejskiej w Bolewicach odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr 171 Wydra z Bolewic. Z uwagi na niewystarczającą liczbę przybyłych członków, wyznaczono drugi termin spotkania na ten sam dzień na godzinę 18.15. Na spotkanie przybył także opiekun koła z ramienia Zarządu PZW z Poznania Pan Zbigniew Baranowski. Spotkanie rozpoczął Prezes Koła – Marek Wira który zaproponował by głosowanie nad wyborem przewodniczącego i sekretarza zebrania. Przewodniczącym został Tomasz Witucki, a sekretarzem Adam Łodyga. Następnie głos zabrał przewodniczący przedstawiając plan spotkania. O swoje wystąpienie zostali poproszeni prezes, który miał zdać sprawozdanie z prac zarządu koła, skarbnika który miał omówić finanse koła i przedstawiciel komisji rewizyjnej, który miał omówić prace tej komisji w minionym roku.

Prezes Marek Wira swoje wystąpienie rozpoczął od poinformowania zebranych o jubileuszu 10–lecia istnienia Koła nr 171 Wydra, które przypada właśnie w 2015r. Odczytał przy tym rys historyczny koła i etapy jego powołania. Omówił też uczestnictwo członków koła zarówno w zawodach organizowanych wewnątrz koła, jak i te organizowanych przez VIII Rejon Okręgu PZW w Poznaniu oraz zaprzyjaźnione sąsiednie koła. Przedstawił także zakres prac zarządu koła w minionym roku w tym jedną sesję wyjazdową w celu oznakowania jeziora Trzy Tonie. W bardzo przychylnych słowach wyraził się także o współpracy koła z lokalnym samorządem, a szczególnie z Urzędem Gminy Miedzichowo a także o sponsorach bez których organizacja wielu zawodów byłaby niemożliwa.
Skarbnik koła- Tomasz Witucki omówił finanse koła w tym wpływy i wydatki związane z uczestnictwem członków koła np. w zawodach VIII Rejony Okręgu PZW Poznań czy organizacji zawodów dla członków Koła.

Po nim głos zabrał w zastępstwie przewodniczącego komisji rewizyjnej jej członek Sylwester Flieger omawiając prace komisji i jej kontrole nad finansami koła.

Po wystąpieniu sprawozdawców przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium zarządowi. Został on przegłosowany jednomyślnie.

W wolnych wnioskach poruszono wiele spraw m.in. sprawę wysokości składek w 2015r. i zarybień okolicznych wód, terminarzu zawodów o obecnym roku, problemów z dojazdami do niektórych wód jak również zorganizowania zawodów z okazji jubileuszu koła i uhonorowania członków pamiątkowymi odznaczeniami.

Na zakończenie głos zabrał delegat z ramienia Okręgu PZW Pan Zbigniew Baranowski, który pozytywnie ocenił działalność koła i zarządu. Poruszył także kwestię zbiornika w Miedzichowie, jezior Trzy Tonie, Proboszczowskiego i Głębokiego. Przypomniał także wędkarzom o uchwale Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu o ograniczaniu stosowania zanęt w czasie zawodów na wodach PZW do 1 kg lub 2 litrów zanęty namoczonej na wodach stojących i kanałach.

Po przyjęciu stosownych uchwał wynikających z wolnych wniosków spotkanie zakończono.

 


5
Oceń
(8 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła Wydra w 2015r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł