Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Boleń - 8.02.2015

/ 26 zdjęć


W dniu 8 lutego 2015 roku w sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków KOŁA PZW "Boleń" przy PKS Sieradz. Zebranie rozpoczęło się - chwilą ciszy - uczczenie zmarłych wędkarzy.

Przewodniczącym zebrania wybrany został Kolega Sławomir Nowacki, a sekretarzem Kolega Marek Laszczyk. Powitano zebranych i zaproszonych gości :

Dariusza Olejnika - Starostę Sieradzkiego (członek Koła),

Mariusza Bądziora - Vce Starostę Sieradzkiego (członek Koła),

Jana Gruszela -Vce Prezesa ds. młodzieży Okręgu PZW Sieradz,

Romana Nowaka - Prezesa PKS Sieradz,

Jacka Nowaka, Dariusza Kryściaka, Jerzego Wróblewskiego i Sławomira Gozdalika, Bogdana Zawiasę - przedstawicieli Rady Nadzorczej i związków zawodowych oraz pracowników PKS Sieradz,

Andrzeja Michalskiego - Leśniczego Nadleśnictwa Poddębice.

Zebranym przedstawiono sprawozdania z działalności organów Koła - Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Społecznej Straży Rybackiej. Po krótkiej dyskusji w głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi Koła za rok 2014.

W dalszej kolejności odbyła się miła uroczystość : wręczenie odznaczeń i medali.

"Srebrną odznakę PZW" otrzymał Kolega Tomasz Pietrzak.

Medale "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" otrzymali : Stanisław Pawlak, Tomasz Pawlak, Andrzej Matysiak, Mariusz Bądzior.

Ponadto na wniosek Koła, Zarząd Główny PZW nadał odznakę " Zasłużony dla Polskiego Związku
Wędkarskiego" - Lechowi Kazuła, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Poddębice.

Koło uhonorowało pamiątkową statuetką za opiekę ze strony Nadleśnictwa - Andrzeja Michalskiego.

Przewodniczący zebrania, a zarazem Vce Prezes Koła ds. sportu i młodzieży podziękował Staroście - Dariuszowi
Olejnikowi - oraz Dariuszowi Kobierskiemu i Krzysztofowi Biernatowi - właścicielom hurtowni ATEST - za wieloletnią pomoc w organizacji zawodów z okazji Dnia Dziecka. Państwu Zofii i Markowi Jaskom - właścicielom Zakładu Eksploatacji Piaski Rzecznego w Sieradzu - podziękowano za okazywaną pomoc w działalności Koła.

Następnie odczytano wyniki "Współzawodnictwa Sportowego" za rok 2014. W kategorii OPEN zwyciężył Kolega Józef Wira. Kolejne miejsca zajęli : Stanisław Pawlak, Mateusz Gwizdała, Henryk Skorupa, Krzysztof Gwizdała, Tadeusz Szpendowski. W kategorii KOBIET zwyciężyła Natalia Nowacka, w JUNIOR - Hubert Joachimiak, KADET - Martyna Barczewska. Najlepszymi zawodnikami z pracowników PKS byli : Robert Ślązak, Tomasz Pietrzak i Stanisław Skibiński. Wszyscy otrzymali puchary i dyplomy.

Kolejnym punktem była dyskusja na temat dalszego zagospodarowania wody "Kolasa" oraz pytania do przedstawicieli Zarządu Okręgu PZW Sieradz. Po jej zakończeniu spisano skierowane przez zebranych wnioski do dalszej pracy oraz zasad łowienia na dzierżawionym zbiorniku.

UCHWAŁA I WNIOSKI Z ZEBRANIA

Na zakończenie przewodniczący zebrania podziękował obecnym za przybycie i życzył udanych połowów w roku 2015.

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Dokumenty (1)Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Boleń - 8.02.2015 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł