Zebranie sprawozdawcze Koła Lin za 2015 r.

/ 25 zdjęć
W dniu 17 stycznia 2016 r.
odbyło się Zebranie Sprawozdawcze PZW Koła Lin w Jędrzejowie. Uczestniczyło w
nim 46 członków naszego koła. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy
Jędrzejów – Marcin Piszczek oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Kielcach
kol. Grzegorz Fakowski. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Koła kol.
Krystyn Toczyłowski. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności
Zarządu oraz przedstawił plan pracy na 2016 r.Skarbnik Koła Mariusz Ksel
przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 r.Kapitan
Sportowy Mirosław Czajor przedstawił działalność sportową i wyniki Grand Prix
Koła oraz wręczył puchary i dyplomy zwycięzcom.Wyniki 1 trójki juniorów począwszy od 3 miejsca
przedstawiają się następująco:  1.  z ilością 20
  pkt.
  i wagą (6980) zajął Grad Piotr2.    z ilością 19 pkt. i wagą (4625) zajął Stój
Daniel1.    z ilością 17 pkt. i wagą (8725) zajął Stój Kamil Wyniki 1 dziesiątki seniorów począwszy od 10 miejsca
przedstawiają się następująco:   10.   z
ilością 88 pkt.    i wagą   
(9005) zajął    Lato Krzysztof   9.    z
ilością 87 pkt.   i wagą    
(6630) zajął    Szczygieł Jan   8.    z
ilością 72 pkt.  i wagą    
(6680) zajął    Szewczyk Paweł   7.    z
ilością 69 pkt.   i wagą  
(14495) zajął    Frankowski Piotr   6.    z
ilością 68 pkt.   i wagą  
(15110) zajął    Równicki Jarosław   5.    z
ilością 67 pkt.   i wagą  
(11875) zajął    Zaczkowski Rafał   4.    z
ilością 64 pkt.   i wagą  
(10940) zajął   Toczyłowski Krystyn      3.    z
ilością 44 pkt.   i wagą  
(23055)
zajął   Rokicki Robert   2.    z
ilością 26 pkt.   i wagą  
(16805)
zajął   Frankowski Zdzisław   1 .    z ilością 26 pkt.   i wagą   (25100) zajął   Czajor Mirosław Ponadto Srebrną Odznaką PZW
został odznaczony kolega Klamka Paweł. Odznakę wyróżnionemu wręczył
przedstawiciel Zarządu Okręgu kolega Fakowski Grzegorz. Jednocześnie
poinformował, że Koło LIN w kategorii do 500 członków zajęło II miejsce w
osiągnięciach sportowych.

Wędkarze naszego Koła uczestniczyli również w XXXIII Ogólnopolskich Zawodach
Nocnych o Puchar X Wieków Sandomierza, gdzie drużyna w składzie: Równicki
Jarosław, Frankowski Zdzisław, Piskorz Leszek i Kucybała Adam wywalczyła 7
miejsce.

Natomiast   w klasyfikacji indywidualnej, która
została wprowadzona od tego roku, II miejsce zajął Mirosław Czajor, a VI   Zdzisław Frankowski.

Nasi wędkarze brali również czynny udział w zawodach organizowanych na
szczeblu Okręgu i zaznaczyli swój udział, między innymi takich zawodach jak: 1. Spławikowe
  Mistrzostwa Okręgu na zbiorniku Umer, w wyniku rozegranych zawodów Mistrzem Okręgu
  2015 roku został przedstawiciel naszego koła Mirosław Czajor.

 2. Zawody
  kwalifikacyjne Rejonu II w Chorzewie.

  I miejsce zajęła drużyna naszego Koła w
  składzie: Krystyn Toczyłowski, Krzysztof Majcher i Stój Kamil.

 3. Finał
  Spławikowych Zawodów Rejonowych w Pińczowie gdzie nasza drużyna w składzie:
  Jarosław Równicki, Mirosław Czajor   i
  Stój Kamil zajęła III miejsce w Okręgu.

 4. Zawody
  z cyklu Grand Prix Okręgu w Chorzewie, gdzie nasz kolega Zdzisław Frankowski
  zajął I miejsce.

  Ponadto wędkarze naszego koła uczestniczyli
  również w I edycji Polskiej Ligi Wędkarstwa Spławikowego drużyn 2-osobowych. W
  zawodach eliminacyjnych na zbiorniku w Chorzewie drużyna w składzie Przemek
  Wrześniewski i Krzysztof Lato zajęła I miejsce.

  Natomiast druga drużyna w składzie Jarosław
  Równicki i Mirosław Czajor zdobywając II miejsce w eliminacjach w Kazimierzy
  Wielkiej i III na zbiorniku Umer zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski,
  gdzie wywalczyła IX miejsce w Polsce.

  Prezes Koła kol.
  Toczyłowski Krystyn poinformował zebranych, że na wniosek Zarządu Koła LIN od 1
  stycznia 2016 r. obowiązuje limit karpia na zbiornikach w Chorzewie i wynosi 1
  sztuka na dobę zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu w Kielcach.


  W minionym roku Zarząd Naszego Koła podejmował przedsięwzięcia i społecznie
  wykonał szereg prac związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych w Chorzewie.

  Systematycznie udrażniano dopływ wody do zbiornika małego zasilanego rowem od
  źródeł. Aby utrzymać odpowiedni stan wody dopływ ten musi być
  cały czas nadzorowany.

  Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Zarządu w czasie wolnym przeprowadzono
  gruntowne czyszczenie studni rewizyjnych pomiędzy dopływem zasilającym, a małym
  stawem. W wyniku przepływu wody studnie te zostały zamulone, co tamowało
  swobodny przepływ wody. Prace polegały na wybraniu około jednego metra osadu i
  mułu z tych studni.

  Włożono również duży wkład pracy przy czyszczeniu rowu
  od strony wschodniej zbiornika małego na odcinku od mostka przy wejściu na
  zbiorniki wzdłuż lasu do łąk. Prace polegały na usunięciu zeschłych gałęzi i
  liści, co powodowało spiętrzenie wody   i
  zalewanie łąk, a w konsekwencji interwencje rolników wsi Chorzewa. Wykonano również na tym odcinku rowu wycinkę krzaków zwisających do wody,
  na których zatrzymywały się śmieci i tamowały przepływ wody. Należy nadmienić,
  że prace te wykonywano kilkakrotnie, gdyż zmurszałe gałęzie cyklicznie
  blokowały przepływ wody.


  Ponadto w miesiącu grudniu zlokalizowano kilka głębokich jam, wykopanych przez
  bobry. Największym zagrożeniem były dwa głębokie przekopy w poprzek grobli na
  pierwszym zbiorniku pomiędzy tablicą ogłoszeń, a kontenerem na śmieci. W
  związku z tym, że wykopy te zagrażały rozmyciu grobli we własnym zakresie
  wypełniono je kamieniem i gliną.

  Należy nadmienić, że wymienione prace wykonywane były społecznie i w tym
  miejscu wszystkim zaangażowanym w te prace składamy serdeczne podziękowania.    Stan osobowy członków na dzień 31.12.2015 r. - 375 członków w tym 20 młodzieży.


  Wysokość składek na 2016 r.

  Składka członkowska:

  1. podstawowa 181 zł

  2. ulgowa 98 zł  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół kontroli oraz złożył
  wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi , które zostało
  udzielone. Następnie swoje sprawozdania złożyli: Przewodniczący Sądu
  Organizacyjnego i SSR z rocznych wyników kontroli. Przeprowadzono 12 kontrole
  podczas, których skontrolowano 177 osób.  Zebrani zgłosili wnioski do Zarządu Okręgu:

  1. Zmniejszenie liczby członków Zarządu do 15 osób.  Wniosek do Zarządu Koła:

  1. nasilenie kontroli SSR w porze nocnej na zbiorniku w Chorzewie.

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze Koła Lin za 2015 r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł