Zebranie sprawozdawcze koła Okoń w Goleniowie za rok 2017


Zarząd Koła PZW Nr 14 „ Okoń ” w Goleniowie zaprasza członków Koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 28.01.2018 roku  o godz.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1.
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
4. Wybór Komisji:

- Mandatowo – Skrutacyjnej

- Uchwał i Wniosków

5. Przedstawienie sprawozdań za 2017 rok:
- Zarządu Koła
- Komisji Rewizyjnej
- Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Koleżeńskiego
- Komendanta Społecznej Straży Rybackiej powiatu goleniowskiego
6. Przedstawienie i przyjęcie   planu pracy Koła na rok 2018.
7. Przedstawienie i przyjęcie planu budżetu Koła na rok 2018.
8. Sprawy organizacyjne w tym udzielenie głosu gościom  i przedstawicielowi Zarządu  Okręgu PZW w Szczecinie.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Podjęcie Uchwał i przyjęcie Wniosków.
11. Zakończenie zebrania.

Zasadniczym celem zebrania jest podsumowanie 2017 roku oraz przedstawienie planu pracy Zarządu Koła PZW „Okoń” na rok 2018, a także zapoznanie zabranych z planem finansowym na bieżący rok i jego realizacją. Zebranie jest  najlepszą okazją do przekazania i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w szerszym niż na co dzień gronie. Możemy usłyszeć informacje na wiele nurtujących nas tematów od osób kompetentnych i mieć wpływ na to co chcemy wspólnie zrobić w 2018 roku. Liczymy na Waszą obecność i serdecznie zapraszamy.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła Okoń w Goleniowie za rok 2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł