Zebranie sprawozdawcze koła Lin w Jędrzejowie za rok 2017

/ 18 zdjęć


W dniu 14 stycznia 2018 r. na sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się zebranie sprawozdawcze PZW Koła Lin w Jędrzejowie. Uczestniczyło w nim 40 członków naszego koła, w tym Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów – Marcin Piszczek oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Kielcach Marek Brzdąk. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Koła kol. Krystyn Toczyłowski, który w imieniu własnym oraz zarządu złożył wszystkim życzenia noworoczne i przedstawił porządek obrad. Nastepnie wybrano przewodniczącego zebrania Józefa Klamkę, sekretarza zebrania Zaczkowskiego Rafała oraz komisje wnioskową w składzie Równicki Jarosław – przewodniczący Klamka Zbigniew – członek i Wrześniewski Przemysław – członek. Następnie sprawozdania wygłosili: prezes Koła kolega Toczyłowski Krystyn, Prezes ds. Sportu kolega Czajor Mirosław i Skarbnik Koła kolega Mariusz Ksel przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kolega Frankowski Zdzisław, Rzecznik dyscyplinarny Edward Król przewodniczący Sądu Organizacyjnego Szewczyk Paweł a z prac SSR Łoboda Zbigniew. Po wygłoszonych sprawozdaniach głos zabrał kolega Brzdąk Marek, przedstawiciel Zarządu Okręgu, który przedstawił działalność Okręgu w zakresie zarybiania wód na naszym terenie, osiągnięcia sportowe, podsumował pracę Koła Lin, które w mijającym roku zajęło II miejsce w kategorii do 500 członków oraz wręczył odznaczenie PZW, złotą odznakę PZW otrzymał Żal Piotr, srebrną odznakę PZW otrzymał Czajor Mirosław. W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz zgłaszano wnioski. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie klasyfikacji Grand Prix przez Prezesa ds. Sportu oraz wręczenie pucharów w/w klasyfikacji oraz statuetek z okazji jubileuszu 50-lecia.Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami a następnie przystąpiono do głosowania.

 Wnioski do ZO - utworzenie jednej opłaty za wędkowanie (opłata krajowa) na wodach PZW – wniosek przyjęty. 
 Wnioski do Zarządu Koła - zakaz nęcenia w czasie zakwitów wody – wniosek odrzucony. 

Prezes Koła przedstawił plan pracy na rok bieżący 2018 a Skarbnik Koła preliminarz budżetowy na rok 2018 oraz poinformował o wysokości składek na rok bieżący.  W głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów wstrzymujących się przyjęto Plan Pracy oraz Plan Budżetowy na 2018. Na zakończenie zebrania Prezes Koła Toczyłowski Krystyn podziękował wszystkim za przybycie i udział.

 


1
Oceń
(1 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze koła Lin w Jędrzejowie za rok 2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł