Zaloguj się do konta

Zebranie sprawozdawcze Koła 55 LIN w Rychwale-15.02.20r.

Zarzad Koła Wędkarskiego 55 LIN w Rychwale zaprasza kolegów wędkarzy na zebranie sprawozdawcze , które odbędzie sie w dniu 15.02.2020r. o godz.18,00 w Restauracji Biały Dwór w Białej Panieńskiej.Proponowany Porządek
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Członków Koła PZW nr 55 „LIN” w Rychwale
ÂÂ
Otwarcie zebrania.
Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zgromadzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz KomisjiÂÂ Skrutacyjnej Wyborczej.
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019r.
Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019r.
Sprawozdanie Komisji RewizyjnejÂÂ za 2019r.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019r.
Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła .
Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2020r.
Dyskusja.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019r.
Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019r.
Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
planu pracy, preliminarza finansowego na 2020r.
ustalenie liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz wysokość ekwiwalentu za tą prace.
ustalenie wysokości dobrowolnej wpłaty na statutową działalność Koła tj. wpisowe na Towarzyskie Spotkania Wędkarskie w 2020r. oraz jej krotności dla tych członków, którzy nie biorą czynnego udziału w pracach na rzecz Koła.
Inne uchwały.
Wolne wnioski .
Zakończenie obrad.

Opinie (1)

dendrobena

Życzę burzliwych ale owocnych obrad.Pozdrawiam. [2018-01-23 07:27]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej