Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Boleń - 11.02.2018


W niedzielę
11 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Koła PZW Boleń za rok
2017.


Jak co roku
zebranie odbyło się w Sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu.


Na zebranie
oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście oraz sympatycy Koła.


 


Wśród
zaproszonych gości byli:


 


Stanisław
Wolanin
– V-ce
Prezes Okręgu PZW Sieradz ds. zagospodarowania wód


Sławomir
Gozdalik
– Prezes
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Sieradzu


Krzysztof
Ograbek -
Przewodniczący
Związków Zawodowych PKS Sieradz


 


Na zebranie nie
mogło zabraknąć również Starosty Sieradzkiego – Mariusza Bądzior, który
jak zawsze występował w  podwójnej roli
Starosty Sieradzkiego a zarazem członka Koła.


 


Przybyłych
gości, sympatyków i członków Koła przywitał Prezes Koła – Józef Mikołajczyk. Po
uczczeniu minutą ciszy wszystkich wędkarzy, którzy odeszli Prezes przedstawił
proponowany porządek obrad.


Pierwszym
punktem był wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, na które to funkcje
zaproponowano kolegę Sławomira Nowackiego na przewodniczącego a na sekretarza
kolegę Mateusza Gwizdałę.


 


Obie
kandydatury zostały przyjęte przez zebranych członków Koła.


 


Po
przekazaniu przez Prezesa Józefa Mikołajczyka głosu przewodniczącemu zebrania kolejnym
punktem był wybór komisji uchwał i wniosków. Na przewodniczącego Komisji
wybrano Henryka Skorupę a na członków Józefa Wirę i Stanisława Grobelnego.


 


 


Po dokonaniu
wyborów do komisji, przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie
sprawozdań za rok 2017: Zarząd Koła, V-ce Prezesa ds. Sportu i Młodzieży oraz
Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.


 


Sprawozdanie
z działalności Zarządu Koła przedstawił Prezes – Józef Mikołajczyk.


Informacje z
zakresu organizacji i przebiegu imprez sportowych w Kole przedstawił V-ce
Prezes Koła ds. Sportu i Młodzieży – Sławomir Nowacki


Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Krzysztof Gwizdała


Sekretarz
Sądu Koleżeńskiego Hubert Joachimiak poinformował, iż Sąd w roku 2017 nie
rozpatrywał żadnych wniosków o ukaranie członków Naszego Koła.


 


Po
przedstawieniu wszystkich sprawozdań głosowano nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
Koła za rok 2017 – Zarząd otrzymał absolutorium.


 


Po przyjęciu
sprawozdań nadszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń związkowych.


 


Otrzymali
je:


 


Stanisław
Skibiński
– złota odznaka PZW


Kumosiński
Wiktor
– medal za zasługi dla wędkarstwa (medal w zastępstwie odebrał kol. Henryk Skorupa)


 


Odznaczenia
i medale członkowie Naszego Koła otrzymali z rąk V-ce Prezesa Okręgu PZW
Sieradz ds. Zagospodarowania Wód Stanisława Wolanina.


 


Po wręczeniu odznaczeń i medali dwie młode zawodniczki Koła: Zuzanna Wira i Martyna Barczewska otrzymały za swoje zaangażowanie i determinacje nagrodę w postaci atlasów wędkarskich.


 


Następnie
ogłoszone zostały wyniki rywalizacji o tytuł Wędkarza Roku.


 


Wędkarzem
Roku 2017
został
kolega Joachimiak Hubert zdobywając 93 pkt.


Miejsce
drugie zajął  kolega Wira Józef zdobywając
85 pkt.


Miejsce
trzecie wywalczył z 90 pkt. na koncie Mateusz Gwizdała


Kolejne
miejsca odpowiednio zajęli:


4. Nowacki
Sławomir - 78 pkt.


5. Pilaszewski
Rafał - 74 pkt.


6. Barczewska
Martyna - 71 pkt.


Łącznie
sklasyfikowano 25 członków Koła.


Pełne wyniki


 


Na zakończenie
zebrania przedstawiony został Plan Pracy Zarządu Koła na rok 2018, preliminarz
budżetowy, Plan zawodówi czynów społecznych na rok 2018, odczytano
i zatwierdzono protokół Komisji Uchwał i Wniosków a także dyskutowano o
funkcjonowaniu Koła i Okręgu, w której to dyskusji szerokich wyjaśnień udzielił
V-ce Prezes Okręgu PZW Sieradz ds. Zagospodarowania Wód. Zwłaszcza w temacie
zasad prowadzenia gospodarki zarybieniowej Okręgu.


 


 Zarząd Koła PZW Boleń Sieradz jeszcze raz
pragnie serdecznie podziękować wszystkim sympatykom i członkom Koła oraz
wszystkim ofiarodawcom a w szczególności:


 


Prezesowi, Radzie Nadzorczej i
Związkom Zawodowym PKS Sieradz


Mariuszowi Bądziorowi - Staroście
Sieradzkiemu


Panu Dariuszowi Musiołowi


Państwu Zofii i Markowi Jaśkom


Właścicielom Hurtowni napojów ATEST
Sieradz


Właścicielom piekarni ZAGŁOBA w
Sieradzu


Nadleśnictwu Poddębice


Właścicielom Sklepu Kajatek

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Boleń - 11.02.2018 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł