Zebranie Sprawozdawcze.2014/2015.Koła PZW.w Kowalewie Pomorskim

/ 4 zdjęć


W dniu 7.12.2014.r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury,odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr.15 w Kowalewie
Pomorskim.Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Tomasz 
Zwoliński,który na wstępie powitał zaproszonych gości i wędkarzy. Na
zaproszenie przybyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski,starosta Andrzej
Okruciński,wicestarosta Franciszek Gutowski,prezes okręgu Mirosław
Purzycki i prezes rejonu golubskiego Jan Ogniewski.Następnie funkcję
przewodniczącego zebrania powierzono kol. Stanisławowi Kaznowskiemu.W
skrócie przypomnę Program Zebrania Sprawozdawczego:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.Wybór komisji uchwał i wniosków.
4.Przedstawienie sprawozdań za rok 2014.Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,Sądu Koleżeńskiego.
5.Przedstawienie wstępnego projektu planu pracy oraz kalendarz imprez sportowych na 2015r.
6.Dyskusja.
7.Podjęcie uchwał i wniosków wynikających z dyskusji.
8.Wręczenie podziękowań
9.Zamknięcie zebrania.

Były
podziękowania od Prezesa Koła pod adresem wędkarzy społeczników. Za
wkład i prace całoroczne przy oczyszczaniu stanowisk wędkarskich, linii
brzegowych jezior Oszczywilk i Okonin.Przy pracach remontowych pomostów , 
pracy z młodzieżą i wiele innych prac na rzecz koła.
Na koniec milo
mi jest podziękować naszym sponsorom Szkółki Wędkarskiej,która działa
przy naszym kole od 2011r.A która liczy 16.osób w przedziale wiekowym od
7-14 lat.
  
     Darczyńcami są:

1.Sklep Zoologiczno-Wędkarski ,,MILA"".p.Chmielewscy.  Kowalewo Pom.
2.Krzewy Ozdobne. p. Marcinkowscy. Szychowo.
3.Urząd Miasta. p.Andrzej Grabowski.
4.p. Kaznowscy. Kowalewo Pom.Gł.Dworzec
5.Warsztat Lakierniczy. p.Dunajscy.Martyniec
6.Warsztat Samochodowy.Osiedle Brodnickie .p.Karol,Kamil i Krzysztof Motycki 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i dobre serce

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze.2014/2015.Koła PZW.w Kowalewie Pomorskim - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł