Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 109

/ 4 zdjęć


Zawiadamiamy, że w dniu 11.02.2017 r. r. o godz.14.00(w pierwszym terminie), o godz. 14.30 (w drugim terminie) odbędzie się w hotelu „AWIS” ul. Łęczycka 8 w Kutnie W A L N E   Z G R O M A D Z E N I E  S P R A W O Z D A W C Z E - W Y B O R C Z E   K O Ł A  z następującym porządkiem obrad:
1.Wręczenie wyróżnień.
2,Wybór wladz walnego zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
3.Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła.
4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
6.Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego
7.Sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej
8.Dyskusja.
9.Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu koła na 2017 r.
10.Wybory do władz i organów koła.
11.Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
Po zebraniu wspólny posiłek oraz o godz. 20.00 spotkanie rodzin wędkarskich z okazji 40 – lecia Koła.
Statutowym obowiązkiem członka jest m.in. udział  w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.
Komisja Rewizyjna                               Sąd Koleżeński                     Zarząd Koła     

Załaczone zdjęcia z archiwum. 
 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 109 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł