Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Boleń - 12.02.2017

/ 40 zdjęć


W dniu 12.02.2017 w Sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła PZW Boleń Sieradz.

Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście oraz sympatycy Koła.

Wśród zaproszonych gości byli:

Wiesław Błaszczyk – V-ce Prezes Okręgu PZW Sieradz ds. Sportu

Jan Gruszel – V-ce Prezes Okręgu PZW Sieradz ds. Młodzieży

Bożena Krawczyk – Dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW Sieradz

Sławomir Gozdalik – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Sieradzu

oraz przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i Związków Zawodowych PKS Sieradz

Na zebranie przybył także Starosta Sieradzki – Mariusz Bądzior, wieloletni członek Koła.

Wszystkich przybyłych członków, gości i sympatyków Koła przywitał Prezes Koła – Józef Mikołajczyk, następnie zaproponował kandydatów na przewodniczącego zebrania kolegę Sławomira Nowackiego a na sekretarza kolegę Mateusza Gwizdałę.

Obie kandydatury zostały przyjęte przez zebranych członków Koła.

Po przekazaniu przez Prezesa Józefa Mikołajczyka głosu przewodniczącemu zebrania przedstawiony został proponowany porządek obrad, którego kolejnym punktem po otwarciu zebrania i wybraniu przewodniczącego oraz sekretarza był punkt wyboru komisji mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

Wybór trzech pierwszych komisji spowodowany był charakterem zebrania, gdyż było to zebranie wyborcze na którym zostały wybrane nowe władze i organy Koła.

Po dokonaniu wyborów do komisji, przewodniczący zebrania poprosił ustępujący Zarząd oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński o przedstawienie sprawozdań za rok 2016.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Prezes – Józef Mikołajczyk.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Józef Wira.

Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego kolega Grzegorz Świniarski poinformował, iż Sąd w roku 2016 nie rozpatrywał żadnych wniosków o ukaranie członków Naszego Koła.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań głosowano nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła – Zarząd otrzymał absolutorium.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory nowych władz i organów Koła na lata 2017-2020.

Po zgłoszeniu kandydatur, decyzji nad sposobem głosowania i głosowaniu wyłonione zostały nowe władze Koła, których skład po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

Zarząd Koła w latach 2017-2020 będzie liczył 11 osób (10 członków + Prezes Koła)

Mikołajczyk Józef – Prezes Koła

Ślązak Józef – V-ce Prezes ds. organizacyjnych

Nowacki Sławomir –V-ce Prezes ds. Sportu i Młodzieży

Mikołajczyk Anna – Skarbnik

Gwizdała Mateusz – Sekretarz

Skibiński Stanisław – Gospodarz Koła

Gonera Jan – członek

Jarosławski Marek – członek – opiekun wody Kolasa

Miłek Zygmunt – członek

Pilaszewski Rafał – członek

Wira Józef – członek

Komisja Rewizyjna Koła w latach 2017-2020 będzie liczyła 5 osób:

Gwizdała Krzysztof – przewodniczący

Skorupa Henryk – z-ca przewodniczącego

Grobelny Stanisław – sekretarz

Klimczak Waldemar – członek

Pietrzak Tomasz – członek

Sąd Koleżeński będzie obradował w latach 2017-2020 w składzie:

Świniarski Grzegorz – przewodniczący

Zasina Sławomir – z-ca przewodniczącego

Joachimiak Hubert – sekretarz

Matysiak Andrzej – członek

Na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrano kolegów Sławomira Nowackiego oraz Mateusza Gwizdałę, a na zastępcę delegata kolegę Józefa Wirę.

Po zakończeniu wyborów i przedstawieniu składów nadszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń związkowych:

Otrzymali je:

Skorupa Henryk – srebrna odznaka PZW

Wira Józef – medal za zasługi dla wędkarstwa

Jarosławski Marek – medal za zasługi dla wędkarstwa

Kaźmierczak Mirosław – medal za zasługi dla wędkarstwa

Odznaczenia i medale członkowie Naszego Koła otrzymali z rąk V-ce Prezesów Okręgu PZW Sieradz Wiesława Błaszczyka i Jana Gruszela.

Zarząd Koła postanowił także uhonorować pamiątkowymi medalami Prezesa PKS Sieradz Pana Sławomira Gozdalika, Radę Nadzorczą, Związki Zawodowe Kierowców, Solidarność i Solidarność 80’ za wszelką pomoc i działanie dla dobra Koła Boleń.

Następnie ogłoszone zostały wyniki Współzawodnictwa w Kole za rok 2016.

Wędkarzem Roku 2016 został kolega Joachimiak Hubert zdobywając 99 pkt.

Miejsce drugie zajęła koleżanka Barczewska Martyna zdobywając 92 pkt.

Miejsce trzecie wywalczył kolega Wira Józef z 90 pkt. na koncie.

Kolejne miejsca odpowiednio zajęli:

4. Mateusz Gwizdała - 89 pkt.

5. Nowacki Sławomir - 82 pkt.

6. Jarosławski Marek - 69 pkt.

7. Zasina Sławomir - 65 pkt.

8. Kazimierczak Mirosław - 63 pkt.

9. Szpendowski Tadeusz – 60 pkt.

10.Gwizdała Krzysztof – 57 pkt.

Pełne wyniki

Po ogłoszeniu wyników rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany przez Mateusza Gwizdałę (Sklep-Kajtek – akcesoria dla dzieci i niemowląt) oraz Krzysztofa Gwizdałę (KG-Tech - naprawa elektronarzędzi i pomp wodnych). Regulamin konkursu 

Nagrody rzeczowe w postaci kołowrotków zostały rozlosowane (jeden) wśród członków Koła czynnie pracujących nad zbiornikiem Kolasa i (dwa) wśród członków Koła, którzy wykupili wkładkę na zbiornik Kolasa.

Wylosowani członkowie to: Pilaszewski Rafał, Skorupa Henryk, Ślązak Józef.

Na zakończeniu zebrania dyskutowano nad funkcjonowaniem Koła i Okręgu, przedstawione zostały Plan Pracy Zarządu Koła, preliminarz budżetowy, Plan zawodów na rok 2017 oraz odczytano protokół Komisji Uchwał i Wniosków z zebrania.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Boleń - 12.02.2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł