ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE w kole Big-Fish-10.02.19.

/ 2 zdjęć


Zarząd Koła PZW nr 69 Big-Fish w Szczecinie zaprasza swoich członków na zebranie Sprawozdawczo-wyborcze,które odbędzie się dnia: 10.02.2019r. o godz: 9.00 w Kantynie Portowej przy ul: Bytomskiej 16. w Szczecinie.

Link do strony:

http://www.kantynaportowa.pl/kontakt/

UWAGA: Wymagane potwierdzenie wykupu znaków /Legitymacja PZW/ w naszym kole za 2018 lub 2019 rok / Do wglądu/Porządek Obrad Zebrania Sprawozdawczo- wyborczego Koła  „Big- Fish”  10.02.2019 r.

                                             

1.Otwarcie obrad.                

2.Wybór Przewodniczącego

3.Wybór sekretarza

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

6.Wybór komisji Uchwal i Wniosków.

7.Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego.

10.Zatwierdzenie kol.Mariusza Hały na członka Zarządu Koła wybranego na posiedzeniu zarządu koła w dniu 04.11.2018r. /uchwała nr5/.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.Udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła za rok 2018.

13.Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2019 rok.

14.Dyskusja i wolne wnioski.

15.Przyjęcie uchwał i wniosków.

16.Zakończenie zebrania.


                                                          Zarząd Koła „Big-Fish”

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE w kole Big-Fish-10.02.19. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł