Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła Big-Fish 21.11.21.


Zarząd Koła zaprasza swoich członków na zebranie Sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 21.11.2021r. o godz: 9.00. /I Termin/.  W Kantynie  Portowej przy ul: Bytomskiej 16. w Szczecinie.

                               UWAGA: Wymagane potwierdzenie wykupu znaczków /Legitymacja PZW/ w naszym kole za  2020 lub 2021  rok / Do wglądu/.

PORZĄDEK OBRAD 

    Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego                                                                            

1. Otwarcie obrad (Prezes Koła). 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór komisji: 

a) komisji skrutacyjnej, 

b) komisji wyborczej

c) komisji uchwał i wniosków, 

d) komisji mandatowej (UWAGA: Zadania komisji mandatowej można powierzyć do wykonania innej komisji – nie trzeba wtedy wybierać komisji mandatowej).

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła. 

6. Sprawozdania z działalności: 

a) Zarządu Koła (Prezes Koła), 

b) Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Komisji), 

c) Sądu Koleżeńskiego (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego). 

7. Absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła (na wniosek Komisji Rewizyjnej).

8. Wybory:

a) Prezesa Zarządu Koła,

b) Zarządu Koła,

c) Komisji Rewizyjnej Koła,

d) Sądu Koleżeńskiego Koła,

e) Delegata (delegatów) i zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

10. Przyjęcie planu pracy na 2022. rok. 

11. Przyjęcie budżetu Koła na następny  2022  rok. 

12. Sprawy organizacyjne (w tym: wręczenie odznaczeń i wyróżnień, informacje na temat wysokości składek, rejestrów połowów).

13. Dyskusja 

14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków,

15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków,   

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Koła 


ZARZĄD KOŁA

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła Big-Fish 21.11.21. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł