Zaloguj się do konta

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła PZW 109 Kutno

Zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2021 r. r. o godz.10.00(w pierwszym terminie), o godz. 10.30 (w drugim terminie) odbędzie się w „CENTRUM SENIORA” ul. Wyszyńskiego 11 A w Kutnie
W A L N E Z  G R O M A D Z E N I E  S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E  K O Ł A PZW nr 109 Metalurg Kutno
Z następującym porządkiem obrad:
Wręczenie wyróżnień.
Powołanie władz zebrania – przewodniczącego i sekretarza
Powołanie Komisji : Uchwał i Wniosków, Wyborczej, Mandatowej i Skrutacyjnej
Sprawozdanie z działalności Koła za 2020 r. i lata 2017 - 2020
Dyskusja.
Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu koła na 2022 r.
Wybory do władz i organów koła :
Prezesa Koła, Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
Wybór delegata i jego zastępcy na zgromadzenie OM PZW
Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
Wspólny posiłek
W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie Koła z opłaconą składką członkowską za rok 2021.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej