Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze koła Metalchem 03.03.13

/ 2 komentarzy

W dniu 03.03.2013 r. w klubie Kuźnia w Kościanie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła PZW Kościan „METALCHEM”. W zebraniu wzięło udział 37 członków. W zebraniu uczestniczyli również obserwatorzy z ramienia ZO PZW Leszno:  p. Anna Tomaszewska , p. Benon Dembinski oraz Zdzisław Szłapka – sekretarz Okręgu PZW w Lesznie.
Wszystkich przybyłych członków i gości przywitał Prezes Koła Jarosław Herman. Następnie wybrano jednogłośnie przewodniczącego zebrania, którym został kol. Daniel Gidaszewski oraz sekretarza - kol. Kwiatkowski Jerzy.
Podczas zebrania wysłuchano i przyjęto:
Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2012 - prezes Jarosław Herman
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 – skarbnik Andrzej Nowak
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła - przewodniczący Wojciech Żak
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - przewodniczący Dariusz KrzemińskiByła to też okazja do wręczenia nagród najlepszym wędkarzom Naszego Koła za ubiegły rok. Wyróżniania trafiły do:

Jarosław Kędziora – Mistrz Koła,
 Piotr Zmarz – I wicemistrz,
Sebastian Prałat – II wicemistrzJarosław Kędziora – Mistrz Koła 2012

Podczas wolnej dyskusji poruszano tematy dotyczące ekonomii okręgu a także porozumień w roku 2013.

Obserwator p. Anna Tomaszewska  - jako główna księgowa O. PZW Leszno odniosła się do sprawozdania finansowego skarbnika jak również przedstawiła sytuację ekonomiczną okręgu jak i koła "METALCHEM" Kościan w latach 2009 - 2012. Z kolei p. Brunon Dembinski w skrócie odniósł się do braku porozumień pomiędzy okręgami PZW Leszno i PZW Poznań.

Przyjęto uchwały dotyczącej przynależności koła PZW "METALCHEM" - Kościan do okręgu PZW Poznań oraz zmotywowania Zarządu Okręgu PZW Leszno do podjęcia działań i rozmów celem połączenia okręgów PZW Leszno, PZW Kalisz, PZW Poznań i stworzenia jednego dużego okręgu Wielkopolskiego.
Wnioski zaakceptowano jednogłośnie.

Podczas dwugodzinnego zebrania wybrano nowe władze koła na kadencję 2013 - 2016.
Podczas jawnego głosowania Kol. Jarosław Herman otrzymał 36, głosów co stanowiło większość bezwzględną i został wybrany prezesem koła "METALCHEM" Kościan.

 Do Zarządu Koła zostali wybrani również: Mikołajczak Zdzisław, Gidaszewski Daniel, Nowak Andrzej, Prałat Kazimierz, Skałecki Andrzej.

Komisja rewizyjna wybrana została w następującym składzie: Żak Wojciech, Kaczor Wacław, Maćkowski Stanisław.

Sąd koleżeński  wybrano w następującym składzie: Krzemiński Dariusz, Prałat Krzysztof, Nyczak Henryk.

 Na delegatów na zjazd okręgowy wybrano  : Herman Jarosław, Mikołajczak Zdzisław, Gidaszewski Daniel, zastępca delegatów na zjazd okręgowy Żak Wojciech.

Prezes zaprosił wszystkich zebranych na I turę Mistrzostw Koła 2013, które odbędą się  21 kwietnia o godz. 14:00 na kanale Wojnowickim.

Na zakończenie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za poruszone tematy, udział w dyskusjach oraz pogratulował nowo wybranemu zarządowi.

Daniel Gidaszewski

koscian-metalchem.wedkuje.pl

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze koła Metalchem 03.03.13 - opinie i komentarze

artur2216artur2216
0
to jak to w końcu jest kolo metalchem czy kolo chemik? (2013-03-07 20:59)
DaniiDanii
0
Kolego koło Metalchem działa w strukturach okręgu Leszno natomiast koło Chemik w okręgu Poznań. Obydwa koła współpracują ze sobą i będą organizować wspólne zawody. (2013-03-07 21:21)

skomentuj ten artykuł