Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Człopie 2013

/ 1 komentarzy / 13 zdjęć


W niedzielę 24-02-2013 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Początek zebrania został przesunięty z godz.10 00 na godz. 10 20 z powodu braku kworum członków Koła. Prezes Koła Ryszard Kacprzak otworzył zebranie sprawozdawczo-wyborcze i przywitał zebranych kolegów. W zebraniu wzięło udział 21 członków koła . Następnie zaproponował kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mieczysława Środę oraz Sekretarza Mirosław Tomczaka. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.


Głos zabrał wybrany Przewodniczący zebrania Mieczysław Środa, który przedstawił regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Jednogłośnie ustalono, iż będą to wybory jawne i powołano trzy komisje:


1)       Komisja Wyborcza: Kogut Michał, Szkutnik Zofia


2)       Komisja Mandatowa: Basiewicz Stanisław, Szczepański Daniel


3)       Komisja Uchwał i Wniosków: Tomczak Wojciech, Gerwazik Wojciec


Następnie Przewodniczący udzielił głosu członkowi Zarządu Okręgu prezesowi Jerzemu Niedźwiedzkiemu, który przedstawił informacje z działalności Zarządu Okręgu, a następnie wręczył medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” koledze Mirosławowi Tomczak. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Mandatowej Daniel Szczepański, który stwierdził, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w drugim terminie jest prawomocne i można podejmować uchwały i wybierać władze (organy Koła),Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd. Przewodniczący Mieczysław Środa udzielił głosu: Prezesowi R. Kacprzakowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności koła, za miniony rok i kadencję. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik M. Środa, oraz kol. M. Tomczak rozliczenie opłaty startowej (zakupy i wydatki za 2012’) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał sprawozdanie za ubiegły rok i mijającą kadencję Zarządu Koła, oraz przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przyjęto jednogłośnie sprawozdania z działalności za 2012 rok Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przyjęto: pięcioosobowy Zarząd Koła, t rzyosobową Komisję Rewizyjną i j ednoosobowy Sąd koleżeński. Wybrano jednogłośnie kolegę Ryszarda Kacprzaka na Prezesa Koła – innych kandydatów nie zgłoszono. Pozostawiono starych członków Zarządu Koła:   skarbnik – Mieczysław Środa, sekretarz – Kazimierz Jorka, członkowie- Michał Kogut i Tadeusz Szkutnik. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jan Makowski, Mirosław Tomczak, Wojciech Gerwazik. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Ryszarda Zycha. Delegat na Okręgowy Zjazd: Mirosław Tomczak, z astępca Delegata : Piotr Starzyński. Przyjęto uchwały zgodnie z protokołem Komisji Uchwał i Wniosków. Prezes przedstawił plan pracy Koła na rok 2013, który został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie. Kolejno odczytano preliminarz wydatków na rok 2013, który został zatwierdzony jednogłośnie. Wolne wnioski to wniesienie opłaty startowej dla uczestników w wysokości   7.00zł. Zebranie zakończono około godz. 11.40....

 


4.5
Oceń
(8 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Człopie 2013 - opinie i komentarze

dendrobenadendrobena
0
Praca społeczna w kole ,trudna sprawa. Życzę powodzenia w nowej kadencji. Pozdrawiam. (2013-03-14 16:35)

skomentuj ten artykuł