Zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2016

/ 23 zdjęć


W dniu 15 stycznia 2017 r. na Sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze PZW Koła Lin w Jędrzejowie. Uczestniczyło w nim 40 członków naszego koła, a także Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów – Marcin Piszczek oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Kielcach kol. Grzegorz Fakowski. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Koła kol. Krystyn Toczyłowski, który w imieniu własnym oraz zarządu złożył wszystkim życzenia noworoczne i przedstawił porządek obrad. Po wybraniu przewodniczącego zebrania kol. Józefa Klamki, Prezes koła Lin przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz plan pracy na 2017 r.
Kol. Krystyn Toczyłowski poinformował , że w minionym roku Zarząd Naszego Koła podejmował przedsięwzięcia i społecznie wykonał szereg prac związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych w Chorzewie.
• W roku 2016 podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone były prace gospodarcze na zbiornikach w Chorzewie.
• W miesiącu styczniu i  marcu zorganizowano i przeprowadzono sprzątanie terenu grobli oraz parkingu pozostawionych przez wędkarzy głownie torebki i pudełka po zanętach i przynętach.
• W miesiącach wiosennych i letnich przeprowadzono dwukrotne koszenie grobli na zbiornikach, oraz wywóz kontenera ze śmieciami a także grabienie grobli w celu usunięcia kretowisk. Prace te pokryto ze składek chorzewskich.
• Kilkakrotnie koszono stanowiska wędkarskie na obu zbiornikach.
• Przeprowadzono czyszczenie rowu doprowadzającego wodę ze źródeł oraz rowu opaskowego.
• Ponadto stale monitorowano stan wody na zbiornikach w związku z występowaniem suszy w ubiegłym roku.
• Uzupełniono i wymieniono deski na mnichach
• Zlokalizowano i zabezpieczono a następnie naprawiono we własnym zakresie dziury i ubytki spowodowane przez bobry.
• Kontynuowano współpracę z Gazetą Jędrzejowską celem lepszego i skuteczniejszego informowania o sprawach bieżących i pilnych .
• Odnowiono i naprawiono tablice informacyjne, które ktoś systematycznie niszczy.
Systematycznie udrażniano dopływ wody do zbiornika małego zasilanego rowem od źródeł. Aby utrzymać odpowiedni stan wody dopływ ten musi być cały czas nadzorowany.
Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Zarządu w czasie wolnym przeprowadzono gruntowne czyszczenie studni rewizyjnych pomiędzy dopływem zasilającym, a małym stawem. W wyniku przepływu wody studnie te zostały zamulone, co tamowało swobodny przepływ wody. Prace polegały na wybraniu około jednego metra osadu i mułu z tych studni.
Włożono również duży wkład pracy przy czyszczeniu rowu od strony wschodniej zbiornika małego na odcinku od mostka przy wejściu na zbiorniki wzdłuż lasu do łąk. Prace polegały na usunięciu zeschłych gałęzi i liści, co powodowało spiętrzenie wody  i zalewanie łąk, a w konsekwencji interwencje rolników wsi Chorzewa. Wykonano również na tym odcinku rowu wycinkę krzaków zwisających do wody, na których zatrzymywały się śmieci i tamowały przepływ wody. Należy nadmienić, że prace te wykonywano kilkakrotnie, gdyż zmurszałe gałęzie cyklicznie blokowały przepływ wody.
Należy nadmienić, że wszystkie wymienione prace wykonywane były społecznie i w tym miejscu wszystkim zaangażowanym w te prace składam serdeczne podziękowania.
 
Kolejno Skarbnik Koła Lin kol. Mariusz Ksel przedstawił sprawozdanie finansowe za 2016 r. Podczas omawiania spraw finansowych zarząd bardzo serdecznie podziękował i zaprosił do współpracy w roku bieżącym liczne grono sponsorów, dzięki którym udało nam się tak dużo rzeczy w roku ubiegłym zrealizować.
 
A sponsorami Koła byli: Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów – Marcin Piszczek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie – Maria Barańska, Starosta Jędrzejowski – Edmund Kaczmarek , Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach Waldemar Bartosz, Przemysław Wrześniewski, Sklep BANDIT CARP - Rafał Matuszewski, Sklep U Zdzicha, Sklep Zoologiczno – Wędkarski OAZA, MOZ NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie – Elżbieta Bartosz.
 
Stan osobowy członków na dzieńna 31.12.2016 -  417 członków w tym 20 młodzieży
Następnie Kapitan sportowy kol. Mirosław Czajor przedstawił działalność sportową i wyniki Grand Prix Koła.
Zorganizowano cykl siedmiu zawodów zaliczonych do GRAND-PRIX Koła.
1. Podlodowe Mistrzostwa Koła:
- Mistrzem Koła został          – Rokicki Robert
- V-ce Mistrzem Koła został  – Czajor Mirosław
- III miejsce zajął                   – Równicki Jarosław
2. Zawody na rozpoczęcie sezonu z udziałem 27 wędkarzy.
3. Zawody odległościowe z udziałem 21 wędkarzy.
4. Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła:
- Mistrzem Koła został                       – Wrześniewski Przemysław
- V-ce Mistrzem Koła został              – Zaczkowski Rafał
- III miejsce zajął                               – Frankowski Zdzisław
w kategorii junior;
- Mistrzem Koła został                       – Stój Kamil
- V-ce Mistrzem Koła został              – Skowronek Kacper
5. Zawody Nocne z udziałem 29 wędkarzy.
6. Gruntowe Mistrzostwa Koła:
- Mistrzem Koła został                       – Słoma Bartłomiej
- V-ce Mistrzem Koła został              – Klamka Józef
- III miejsce zajął                               – Toczyłowski Krystyn
w kategorii junior;
- Mistrzem Koła został                       – Stój Kamil
- V-ce Mistrzem Koła został              – Janikowski Marcin
7. Spinningowe Mistrzostwa Koła:
- Mistrzem Koła został                       – Frankowski Zdzisław
- V-ce Mistrzem Koła został              – Majcher Krzysztof
- III miejsce zajął                               – Piskorz Leszek.
w kategorii junior;
- Mistrzem Koła został                       – Janikowski Marcin
 
Ponadto Zarząd Koła zorganizował X edycję powiatowych zawodów towarzyskich o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie, w których udział wzięło 32 osoby.
W 2016 roku Zarząd Koła promował wędkarstwo sportowe wśród młodych adeptów wędkarstwa, co skutkowało licznym udziałem młodzieży w zawodach zaliczanych do GRAND-PRIX Koła. Ponadto zorganizowano dwie edycje spławikowych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży:
1. Zawody z okazji Dnia Dziecka.
2. Zawody spławikowe  dla dzieci pod patronatem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
Nasi wędkarze brali również czynny udział w zawodach organizowanych na szczeblu Okręgu i zaznaczyli swój udział, między innymi w takich zawodach jak:
1. Spławikowe Mistrzostwa Okręgu na zbiorniku w Kazimierzy Wielkiej z udziałem kolegi Wrześniewskiego Przemysława i juniora Stója Kamila.
2. Zawody kwalifikacyjne Rejonu II w Pińczowie.
Gdzie II miejsce zajęła drużyna Naszego Koło w składzie: Wrześniewski Przemysław, Zaczkowski Rafał i Skowronek Kacper.
3. Zawody Grand Prix Okręgu Kielce, w całym cyklu zawodów nasz kolega Równicki Jarosław zajął III miejsce w Okregu.
4. Spinningowe Mistrzostwa Okręgu w Wiórach z udziałem naszych kolegów Frankowskiego Zdzisława i Piskorza Leszka.
            Wędkarze naszego Koła tradycyjnie uczestniczyli w 34-tych Ogólnopolskich Zawodach Nocnych o Puchar X Wieków Sandomierza, gdzie drużyna  wędkarzy z Naszego Koła reprezentująca „SKLEP U ZDZICHA” zajęła V miejsce, a drużyna BANDIT-CARP JĘDRZEJÓW VIII miejsce.
Natomiast w klasyfikacji indywidualnej, II miejsce zajął Równicki Jarosław, a VII  miejsce zajął Ślusarczyk Marian.
Wspólnie z Prezesem Koła wręczył puchary i dyplomy zwycięzcom w dwóch kategoriach junior i senior.
Wyniki w kat. Junior począwszy od 6 miejsca przedstawiają się następująco:
6. z ilością 52 pkt. zajął Skowronek Kacper
5. z ilością 54 pkt. zajął Szczerba Sebastian
4. z ilością 75 pkt. zajął Janikowski Marcin
3. z ilością 88 pkt. zajął Klepka Jakub
2. z ilością 116 pkt. zajął Stój Daniel
1. z ilością 118 pkt. zajął Stój Kamil
Wyniki w kat. Senior począwszy od 10 miejsca przedstawiają się następująco:
10. z ilością 110 pkt. zajął  Ślusarczyk Marian
9. z ilością 121 pkt. zajął  Piskorz Leszek
8. z ilością 134 pkt. zajął  Toczyłowski Krystyn
7. z ilością 135 pkt. zajął  Frankowski Piotr
6. z ilością 141 pkt. zajął  Słoma Bartłomiej
5. z ilością 141 pkt. zajął  Wrześniewski Przemysław
4. z ilością 152 pkt. zajął  Zaczkowski Rafał
3. z ilością 155 pkt. zajął  Równicki Jarosław
2. z ilością 161 pkt. zajął  Czajor Mirosław
1. z ilością 180 pkt. zajął  Frankowski Zdzisław
 
Ponadto złotą odznaką PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego odznaczony został Prezes Koła Lin – Krystyn Toczyłowski, a odznaką złotą z wieńcami PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego odznaczony został Wiceprezes Koła Lin – Klamka Józef. Odznakę wyróżnionym wręczył przedstawiciel Zarządu Okręgu kolega Fakowski Grzegorz. Jednocześnie poinformował, że Koło LIN w kategorii do 500 członków zajęło III miejsce w osiągnięciach sportowych.
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół kontroli oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi , które zostało udzielone. Następnie swoje sprawozdania złożyli: Przewodniczący Sądu Organizacyjnego i SSR z rocznych wyników kontroli.
Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi przystąpiono do wyboru prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Skład zarządu:
Toczyłowski Krystyn – prezes

Członkowie zarządu
Klamka Józef
Czajor Mirosław
Równicki Jarosław
Ksel Mariusz
Zaczkowski Rafał
Majcher Krzysztof
Słoma Bartłomiej
Klamka Paweł
Żal Piotr
Klamka Zbigniew

Sąd Koleżeński
Szewczyk Paweł
Kawiorski Mirosław
Deka Stanisłw
 
Komisja rewizyjna
Piskorz Leszek
Frankowski Zdzisław
Piasecki Zenon
 
Następnie członkowie koła zgłaszali swoje wnioski do Zarządu koła oraz Zarządu Okręgu.

  1. Ustalenie górnego wymiaru ochronnego dla szczupaka 90 cm.
 
Na tym zebranie zakończono.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2016 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł