Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze - Relacja PZW Mosina

/ 29 zdjęć


W dniu 22.01.2017r w restauracji "Działkowiec" odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Nr.27 Mosina Miasto za rok 2016. 

Przed zebraniem tradycyjnie jak co roku w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Mosinie odprawiono mszę św. w intencji wędkarzy 

O godz. 10.00 Prezes Koła kol. Zalewski Andrzej otworzył zebranie, jednak wobec braku kworum zmuszony był je zamknąć i przesunąć na drugi termin to jest godz. 10.15 po czym ponownie otwarto zebranie. 

Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru oraz wybór przewodniczącego zebrania którym został kol. Węclewski Dariusz. 

Przy stole prezydialnym zasiadł Zarząd Koła, oraz zaproszeni goście w osobach:

 -Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Kaptur

 -Delegat ZO PZW Poznań Kol. Edmund Roszak

 -Prezes Koła PZW Mosina – Hobby kol. Sławomir Mazurczak.

 -V-ce Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Pan Krzysztof Kanas. 

Następnie przewodniczący przedstawił porządek zebrania. Dalej zebranie toczyło się zgodnie z porządkiem, Prezes Koła odczytał sprawozdanie z działalności Koła za rok 2016. a komisje przedstawiały swoje sprawozdania z działalności za miniony rok. 

Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków,dyskusja nad sprawozdaniami,głosowanie nad przyjęciem sprawozdań. Głos zabrali także zaproszeni goście.

 Kolejnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz wręczenie pucharów za osiągnięcia naszych członków w minionym roku.

 Następnym punktem zebrania było przedstawienie kandydatów do władz Koła oraz wybory nowego Zarządu. 

I tu niespodzianek nie było poza kilkoma zmianami kosmetycznymi wybrany został "nowy stary Zarząd".

 Następnie omówiony i zatwierdzony został preliminarz budżetowy Koła jak i plan pracy na 2017r.

 Samo zebranie upłynęło w koleżeńskiej miłej atmosferze, na koniec uroczyście wyprowadzono Sztandar a kol. Prezes dziękując wszystkim za udział zakończył zebranie w którym uczestniczyły 63 osoby.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze - Relacja PZW Mosina - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł