Zebranie wyborcze Koła Nr 109 Kutno

/ 11 zdjęć


W pomieszczeniach „Domu seniora” odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno. Niestety frekwencja była niska i wyniosła 10,71 %. Szkoda, że wielu zatrzymały choroby oraz obowiązki pracownicze.
Nim rozpoczęliśmy zebranie dokonano wręczenia medali i wyróżnień przyznanych przez ZG PZW i ZO PZW. Wręczono najwyższe wyróżnienie Koła oraz dla wędkarza roku 2020.
Złotą odznakę PZW otrzymał kol. Zdziarski Krzysztof (niestety zatrzymał go w domu COVID), a brązowe odznaki Mikołaj Derej i Rafał Wawrzyńczak. Część wyróżnień wręczono wcześniej. M. in. medal ZO PZW „Za działalność dla Mazowieckiego Wędkarstwa” wręczyliśmy Prezydentowi Miasta Kutno. W najbliższym czasie medal ZG PZW za zasługi wręczymy ks. Prałatowi Janowi Dobrodziejowi – wieloletniemu kapelanowi Koła.
Prezes Koła otworzył zebranie prosząc abyśmy uczcili minutą ciszy i refleksji tych, którzy są już na wiecznym wędkowaniu. Następnie zaproponował wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Zebranie sprawnie poprowadził kol. Aleksander Rzeźnik, a protokółował Rafał Wawrzyńczak. Po sprawozdaniach i krótkiej dyskusji przyjęty został wniosek o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebrani dokonali wyboru Prezesa Koła oraz pozostałych ciał statutowych Koła. W wyniku wyborów dokonano następujących ustaleń :
Prezes Koła – Zbigniew Gralewski
Zarząd Koła – Andrzej Cichowski, Roman Cieślak, Elżbieta Grzybowska, Jarosław Koliński, Kazimierz Olczak, Aleksander Rzeźnik, Rafał Wawrzyńczak, Krzysztof Zdziarski
Komisja Rewizyjna – Szymon Błaszczyk, Mikołaj Derej, Tomasz Grabowski, Grzegorz Mikołajczyk, Przemysław Saczuk
Sąd Koleżeński – Jan Błaszczyk, Marek Grzybowski, Zbigniew Stasiak
Następnie dyskutowano i uchwalono plany pracy i imprez sportowo – rekreacyjnych. Komisja Uchwał i Wniosków sporządziła protokół i przegłosowano ten najważniejszy w działalności Koła dokument.
Zebranie zakończył wspólny posiłek.

 


3.8
Oceń
(4 głosów)

 

Zebranie wyborcze Koła Nr 109 Kutno - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł