Zebranie Sprawozdawcze-Big-Fish Szczecin 09.02.20.


  

 Zarząd Koła  zaprasza członków na zebranie  Sprawozdawcze które odbędzie się  w dniu 09.02.2020r. o godz. 9.00 w Kantynie Portowej przy ul: Bytomskiej 16.   w  Szczecinie.

                                

UWAGA: Wymagane potwierdzenie wykupu znaków /legitymacja PZW/  w  naszym kole za  2019 lub 2020  rok / Do wglądu/.

 

PORZĄDEK OBRAD     Zebrania Sprawozdawczego KOŁA PZW NR  69  BIG-FISH w SZCZECINIE

1. Otwarcie obrad (Prezes Koła). 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór komisji: 

a) komisji uchwał i wniosków, 

b) komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła. 

6. Sprawozdania z działalności: 

a) Zarządu Koła (Prezes Koła), 

b/ Skarbnika kola.

c/Sądu Koleżeńskiego (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego). 

d) Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Komisji), 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

8. Przyjęcie planu pracy na następny rok. 

9. Przyjęcie budżetu Koła na następny rok. 

10. Sprawy organizacyjne (, informacje na temat wysokości składek, rejestrów połowów).

11.  Dyskusja i  wolne wnioski,

12.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków,

13.Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków,

14.Zamkniecie obrad.

                                                                                                                                          Zarząd Koła BIG-FISH.


 


4.5
Oceń
(4 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze-Big-Fish Szczecin 09.02.20. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł