Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2009


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEW

W niedzielę 15 lutego o godz.9, 00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
I z działalności P.Z.W w kole Sochaczew-Miasto w Miejskim Domu Kultury w Sochaczewie
przy ulicy Żeromskiego
Członkowie koła ocenią pracę prezesów i zarządu koła z ostatnich czterech lat.
J nie wiadomo, w jakim składzie będzie pracował zarząd, czy ulegnie zmianie?-czy prezesi zostaną, czy też będą jakieś zmiany?
Może być ciekawie, serdecznie zapraszam.
Zainteresowanym przedstawiam porządek zebrania;
PORZĄDEK ZEBRANIA SPRWOZDAWCZEGO SOCHACZEW 2009-02-15 r.
ZA 2008 ROK I WYBORCZGO NA
NASTĘPNĄ KADENCJĘ

1. PRZYWITANIE ZEBRANYCH-ZAPROSZENIE DO PREZYDIUM
2. MINUTA CISZY
3. WYBÓR PRZEWODNICZACEGO ZEBRANIA, SEKRETARZA
4. PRZEDSTAWIENIE PORZADKU I REGULAMINU ZEBRANIA
5 POWOŁANIE KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
6. ODCZYTANIE SPRAWOZDAŃ I WNIOSKÓW
a. ZARZĄDU KOŁA
b. KOMISJI REWIZYJNEJ
c. SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
d. KOMENDANTA SPOŁECZNEJ STRAŻY KOŁA
7. PODEJMOWANIE NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ CZŁONKÓW
8. KOŁA UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ABSOLUTORIUM DLA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU
9. USTALENIE SKŁADU LICZBOWEGO WŁADZ I ORGANÓW KOŁA
a. WYBÓR PREZESA
b. CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA
c. KOMISJI REWIZYJNEJ
d. SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
e. WYBÓR DELEGATÓW I ICH ZASTĘPCÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD
DELEGATÓW WEDŁUG ORDYNACJI WYBORCZEJ UCHWALONEJ PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU
10. UCWALENIE PROJEKTU PLANU PRACY ZARZĄDU;
a. KALNDARZA IMPREZ SPORTOWYCH
b. PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO
c. ZAPOZNANIE ZE SKŁADKAMI I OPŁATAMI ZA WĘDKOWANIE 2009r
d. HARMONOGRAM SPRZĄTANIA NAD ZALEWEM
11. PRZERWA-ZAPISYWANIE SIĘ DO DYSKUSJI
12. DYSKUSJA
13. PRZYJĘCIE UCHWAŁ I WNIOSKÓW
a. PLANU PRACY ZARZĄDU
b. PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO
c. KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH
d. HARMONOGRAM SPRZĄTANIA NAD ZALEWEM
14. WRĘCZENIE ODZNACZEŃ,UPOMINKÓW
15. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA


 


3.8
Oceń
(8 głosów)

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2009 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł