Zmiana na szczycie

/ 5 komentarzy / 4 zdjęć


 
Dnia 25 stycznia 2017 r. od godz. 17.30, odbyło się w drugim terminie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Garnizonowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie. W charakterze zaproszonych gości wystąpili członkowie Zarządu Okręgu PZW Kraków, a to Stanisław Szlachetka i Zdzisław Opach. W imieniu swojej macierzy wręczyli okolicznościowy puchar i złożyli na ręce Prezesa Koła Marka Wiktora serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów wędkarskich, a to  z okazji 55 rocznicy powołania naszego Koła do życia.
Zgromadzenie otworzył Prezes Koła Marek Wiktor, a po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, poprowadził je wiceprezes Roman Dryk. Przyjęto porządek obrad, wybrano potrzebne Komisje, po czym ciała statutowe Koła złożyły kolejno swoje sprawozdania z działalności. Następnie Komisja Rewizyjna Koła wystąpiła z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium, co uwzględniono jednomyślnie. Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, w której podniesiono postulat zmniejszenia kosztów działalności Koła. Po ustaniu dyskusji przystąpiono do wyborów. W wyniku pełnego konsensusu postanowiono głosować jawnie. Na funkcję Prezesa Koła wybrano Pawła Bojanowskiego oraz w skład Zarządu Koła wybrano Zakrzewskiego Adama, Cebulskiego Wiesława, Budę Piotra, Mraza Adama, Hossaja Pawła, Marka Wiktora, Zakrzewskiego Marka i Dryka Romana.
Do Komisji Rewizyjnej Koła wybrano Tomasza Małka, Edwarda Gronowskiego i Lubomira Kusza. Na przedstawiciela naszego Koła w Międzykołowym Sądzie Koleżeńskim ponownie wybrano Janusza Janickiego. Natomiast delegatem na Okręgowy  Zjazd Delegatów wybrano Romana Dryka, a zastępcą delegata kolegę Pawła Bojanowskiego.
Zebranie przebiegło sprawnie, w przyjacielskiej atmosferze, z merytorycznym zębem i nawiązaniem do sportowych sukcesów w 2016 r. Przodujący w poszczególnych dyscyplinach wędkarze zostali wyróżnieni pucharami. Ukonstytuowanie się Zarządu Koła nastąpi przed upływem siedmiu dni.
 

 


3.8
Oceń
(12 głosów)

 

Zmiana na szczycie - opinie i komentarze

piotr 0206piotr 0206
0
Gratulacje dla nowego zarządu.Powodzenia. (2017-02-04 08:57)
troctroc
+2
Patrząc na fotki oraz sądząc z opisu odnoszę wrażenie, że było to zebranie starego- nowego zarządu a nie sprawozdawczo- wyborcze koła nie małego przecież. Ale jest to tylko moje odczucie, pewnie jestem przyzwyczajony do zebrań w naszym kole gdzie na ponad 230 członków na zebranie potrafi przyjść prawie połowa. Nowemu Zarządowi życzę powodzenia na kolejną kadencję. (2017-02-04 09:36)
ryukon1975ryukon1975
+1
Patrząc na zdjęcia nieuchronnie zbliżam się i ja ku "szczytowi? Średnia wieku na nich mówi że jeszcze około dwadzieścia lat i będę mógł iść na zebranie. (2017-02-04 09:53)
SithSith
0
Odeszło stare, przyszło... stare *** (2017-02-07 07:36)
ryukon1975ryukon1975
0
Tu nawet nie chodzi o sam wiek Aleksandrze i nie chciałbym aby ktoś czuł się urażony że o tym piszę. Jednak ten fakt to kompletne odcięcie tych niby władz od prawdziwych wędkarzy. Ot spotkali się rozdali pomiędzy sobą dyplomy, odznaki, ustalili terminy zawodów na które przyjdzie nie więcej osób jak jest na tej sali. I co to ma wspólnego z gospodarką wodami i wędkarzami? Nic. (2017-02-07 07:59)

skomentuj ten artykuł