Zaloguj się do konta

Zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym

24 września 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, którą 13 października 2010 roku podpisał Prezydent RP i która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
ISTOTNE ZMIANY

1. Nowa definicja amatorskiego połowu ryb (art. 7 ust. 1 ustawy)- dopuszcza się w ramach amatorskiego połowu ryb do używania podrywki wędkarskiej, ale przy łącznym spełnieniu dwóch warunków :
- w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką.
- w celu pozyskiwania ryb na przynętę.
Oznacza to, że pozyskany żywiec może być jedynie wprowadzony do akwenu w którym został złowiony (art. 7 ust. 1a ustawy). Przepis ten został wprowadzony w celu przeciwdziałania przenoszenia się chorób ryb. Jak będzie wyglądała podrywka i jakie będzie miała wymiary zostanie określone w osobnym rozporządzeniu.
2. Kłusownictwo nadal pozostało przestępstwem , wbrew wnioskowaniu o usunięcie z ustawy rybackiej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W art. 27c znowelizowanej ustawy wyliczone są czyny zabronione, będące przestępstwem.
3. Ustawowy zakaz połowu ryb z naruszeniem limitów połowowych (art. 8 ust. 1 pkt. 3a) – umożliwia ściganie wszystkich tych, którzy naruszają limity połowów poszczególnych gatunków ryb. Do tej pory jedynie można było rozpatrywać takie przewinienie w oparciu o przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który jest tylko aktem wewnętrznym PZW). Aby jednak wprowadzone w nowelizacji rozwiązanie mogło być egzekwowane, konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
4. Zezwolenie uprawnionego do rybactwa ( w tym PZW) będzie potwierdzone dokumentem, który określa podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ( tzw. zezwolenie na wędkowanie) , które określi min. : wymiary, limity połowu, czas, miejsce, technikę połowu ryb itp. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru połowu ryb, a w przypadku jego wprowadzenia, określać sposób prowadzenia tego rejestru - art. 7 ust. 2a. Tak więc w sezonie wędkarskim 2011 r. członek PZW u skarbnika w macierzystym kole , dysponując kartą wędkarską oraz legitymacją członka PZW, do której skarbnik wklei mu znaczki składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz znaczki składki członkowskiej z hologramem potwierdzającym autentyczność ich wpłaty otrzyma także druk całorocznego zezwolenia na amatorski połów ryb, na którym też będzie wklejony hologram zabezpieczający przed fałszerstwem. Wszystkie te dokumenty wędkarz musi posiadać przy sobie podczas wędkowania. Zezwolenia okresowe 7-dniowe, 14-dniowe, miesięczne także będą wydawane przez skarbnika koła, gdzie wklei się hologram, wpisze termin ważności oraz określi wykaz wód, na których będą obowiązywać. Jeśli wykupi je członek PZW, to musi posiadać kartę wędkarską i członkowską z aktualnymi opłatami. Jeśli będzie to osoba niezrzeszona w PZW , to musi posiadać kartę wędkarską. Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej w/g aktualnych przepisów prawa. Zasady wydawania i wzory zezwoleń 1-dniowych i 3-dniowych określą zarządy okręgów PZW w stosownych uchwałach. Warto więc przed wyjazdem na ryby odwiedzić stronę internetową danego Okręgu PZW, na wodach którego mamy zamiar wędkować.
5. W art. 7 ust. 4 dokonano zmiany, która mówi, że bez posiadania karty wędkarskiej będzie można wędkować tylko na wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb- oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
6. Ustawodawca obliguje sąd do orzekania we wszystkich przypadkach skazania za przestępstwa i wykroczenia o podaniu treści orzeczenia do wiadomości publicznej za co zapłaci sam sprawca. Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne orzekanie nawiązki wobec sprawcy na rzecz uprawnionego do rybactwa w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości pozyskanych ryb. Na podstawie art. 27a,b i c sąd orzeka z urzędu obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę kłusownictwa o ile pokrzywdzony o to wnioskuje.
7. Sąd w razie ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów służących do popełnienia czynu zabronionego, a także orzeka trwałe odebranie karty wędkarskiej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez skazanego ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym włącznie z możliwością dożywotniego pozbawienia prawa do wędkowania.
8. Po nowelizacji ustawy karana może być osoba, która nie posiada przy sobie karty wędkarskiej lub używa jej mimo sądowego orzeczenia o jej odebraniu oraz osoba nieposiadająca zezwolenia bądź nie stosująca się do warunków zezwolenia lub nieprowadząca rejestru połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia.
9. W art. 27b zawarte są wykroczenia, za które kara grzywny nie może być niższa niż 200 zł. (warto np. zauważyć, że do takich wykroczeń należy połów ryb w okresie ochronnym, czy też połów na trzy wędki ).
10. Kartę wędkarską może otrzymać osoba, która ukończyła 14 lat – art. 7 ust. 6 ( egzamin można zdać w wieku młodszym, ale „kartę wędkarską wydaje się osobie która ukończyła 14 lat”).


Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra z dn. 11 czerwca 2010 roku, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, dotyczące ochrony węgorza i wprowadziło nowe warunki połowu tej ryby:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Pisząc jak najprościej, od dnia 11 czerwca 2010 r. wędkarzy obowiązuje:
• limit dobowy węgorza - 2szt
• wymiar ochronny - 50cm
• okres ochronny - od 15 czerwca do 15 lipca


Opinie (8)

Iwona709

PIĄTAL ZA PRZEKAZYWANIE WAŻNYCH INFORMACJI I POZDROWIENIA............... [2010-12-17 00:06]

sp1ap

Czy kiedykolwiek się zdarzyło, by przez sąd ukarano zawodowych rybaków i orzeczono im przepadek sprzętu i nawiązkę, he, he??? Ciekawe, czy teraz przestaną się czuć całkowicie bezkarni, jak to dotąd było i czy będą kontrolowani przez straż rybacką?????

Zbigniew, wędkarz-emeryt

Zachodniopomorskie

_________________

"Precz z preczem!"

"Zabrania się zabraniać!"

[2010-12-22 11:03]

janglazik1947

No i bardzo dobrze-wędkarzy już ukróciliśmy -kiedy kolej na rybaków?Czy w dalszym ciągu będziemy widzieli w sklepach rybnych tarlaki pełne ikra? [2010-12-22 15:39]

sp1ap

Też od lat łudzę się nadzieją, że rybakom w końcu też się ktoś dobierze do tyłka!!! Ale podobno nadzieja jest matką głupich i chyba tutaj tak pozostanie, he, he!!! No ale marzenia pozwalają przetrwac ciężkie próby, więc przetrwajmy!!!!!!!!!

[2010-12-22 19:47]

zenobik3

A ja się tymi zmianami nie przejmuję...I tak dalej będę wędkował wg.swoich norm,tak jak dawniej,a pozostałym podpowiem że ryby złowionej niezgodnie z przepisami nie trzymamy z rybami oficjalnie złowionymi i nic i nikt nie jest w stanie wyegzekwować ode mnie zastosowanie się do nowych zmian...czy to się komu podoba czy nie.Nie mam zamiaru stosować się do nowych przepisów... [2010-12-23 18:53]

Wago

Widzę zenobik3, że w zainteresowaniach podajesz przepisy i prawo wędkarskie. Interesujesz się tym tak ja zbieram znaczki czy w celach pogłębiania wiedzy. Bo ja zbieram znaczki jak ktoś chce mi je podarować, ale inwestować nie spcjalnie. I póki co tak postrzegam ciebie. wiecznie ktoś się skarży, że nie ma ryby, że związek nas "okrada" pobierając opłaty a nie dając nic w zamian. Z twojego tekstu wynika, że okradamy się sami a zuchwałym tekstem dajemy tylko przyzwolenie takim domniemanym procederom. Mam nadzieję, że opacznie cię postrzegam i dlatego z góry przepraszam za parę krytycznych zdań. [2011-01-02 12:11]

lukkon89

mysle ze ten artykol jest zbedny poniewaz kazdy kto w tym roku kupowal znaczki z oplatami na wody pzw to zostal poinformowany o tych rozporzadzeniach chyba ze w niektorych okregach nie zostali wszyscy poinformowani co la mnie jest troche dziwne [2011-01-09 20:01]

sp1ap

My tu nie dyskutujemy o informacji, tylko o tym, co nas boli, bo jest wynaturzone!!! A więc nie dawaj tu pouczeń, tylko jasno postaw sprawę przez osobiste ustosunkowanie się do tematu!!! No , chyba że go nie rozumiesz, to współczuję!!! [2011-01-14 19:46]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej