Zmienione okresy ochronne.


Szanowni Państwo.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).
Zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródlądowych:

1. Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;
2. Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;
3. Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.


W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu 26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.
Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11. RAPR okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.
Powyższe ma zastosowanie również na naszym łowisku.
 

 


5
Oceń
(7 głosów)

 

Zmienione okresy ochronne. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł