Zaloguj się do konta

Zostań studentem kierunku RYBACTWO

MATURZYSTO !!!

 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli jesteś zapalonym wędkarzem, Twoją pasją są RYBY i nie jest Ci obojętna ochrona środowiska wodnego....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli lubisz przyrodę, uprawiasz turystykę wędkarską lub jesteś akwarystą.....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli interesuje Cię biologia i fizjologia ryb oraz to, co żyje obok nich pod powierzchnią wody....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli chciałbyś poznać niespotykane możliwości adaptacji ryb do środowiska oraz zdumiewające sposoby ich zachowań...,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli chciałbyś nauczyć się hodować i rozradzać zarówno małe rybki akwariowe, lub ryby ozdobne w oczkach wodnych jak i całkiem spore - takie jak karp, pstrąg, sandacz, szczupak, jesiotr lub sum...,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli chcesz nauczyć się gospodarować zasobami wodnymi na różnych szczeblach zarządzania ....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli chciałbyś być za pan brat z najnowszymi osiągnięciami nowoczesnej akwakultury....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli chcesz rozwijać swoje zainteresowania w różnych sekcjach Koła Naukowego Rybaków ....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli pragniesz znaleźć ciekawą pracę zgodną z zainteresowaniami ....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeśli chciałbyś zdobywać kwalifikacje i umiejętności zawodowe w samym sercu przepięknego kompleksu stawów mydlnickich na terenie Krakowa ....,
 • tab-stops:list 36.0pt"> Jeżeli zamierzasz korzystać pełnymi garściami z zalet życia w najprężniejszym ośrodku akademickim i kulturalnym Polski ....,


ZOSTAŃ STUDENTEM KIERUNKU RYBACTWO
NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM
W KRAKOWIE


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

SPECJALNOŚĆ: ICHTIOBIOLOGIA, GOSPODARKA RYBACKA I OCHRONA WÓD

Stopień I studiów obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów).

    Po ukończeniu I stopnia studiów będziesz posiadał podstawową wiedzę o środowisku wodnym, organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno–lądowych. Potrafisz ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, będziesz znał technikę oraz technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia surowca oraz podstawy technologii przetwórstwa. Nauczymy Cię hodować ryby oraz inne organizmy wodne, a także pokażemy, jak sterować procesami ich reprodukcji. Posiądziesz wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej, a także podstaw ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

         Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować studia na II stopniu kształcenia (studia magisterskie), w ramach których uzyskasz kompetencje do prowadzenia
działalności zawodowej w obszarach gospodarki rybackiej, podjęcia pracy w jednostkach administracji samorządowej lub w instytucjach związanych z ochroną przyrody.


STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE


SPECJALNOŚĆ: AKWAKULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO


Stopień II to studia magisterskie, prowadzone są przez 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej otrzymasz tytuł magistra inżyniera. Będziesz umiał posługiwać się zaawansowaną wiedzą w zakresie przedmiotów kierunkowych i zawodowych oraz innych objętych programem studiów.Nauczysz się kierować zespołami ludzkimi, oraz potrafisz samodzielnie radzić sobie z podstawowymi problemami prawnymi, ekonomicznymi i administracyjnymi. Jako absolwent studiów rybackich będziesz posiadał wiedzę umożliwiającą doskonalenie materiału hodowlanego i zarybieniowego oraz potrafisz wykorzystać metody biotechnologiczne w produkcji rybackiej. Będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów badawczych i wdrażania programów innowacyjnych. Posiądziesz wiedzę w zakresie ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania środowiskiem wodnym. Potrafisz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ichtiobiologii i akwakultury.

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich (studia III stopnia), uczestniczenia w badaniach naukowych; samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania środowiskiem wodnym.

 

  WYBRANE PRZEDMIOTY PROWADZONE NA KIERUNKU RYBACTWO

Akwakultura | Akwarystyka | Anatomia Ryb | Biologia Ryb | Choroby ryb | Chów i hodowla ryb karpiowatych | Chów i hodowla ryb łososiowatych | Wybrane zagadnienia z fizjologii ryb | Hydrobiologia | Hydrobotanika | Hydrozoologia | Przetwórstwo mięsa rybiego | Rozród ryb | Rybactwo na rzekach i jeziorach | Rybactwo na zbiornikach zaporowych | Rekreacja i wędkarstwo | Wylęgarnictwo | Zarządzanie i marketing w gospodarce rybackiej | Żywienie ryb | Żywienie ryb akwariowych | Ochrona gatunkowa | Ochrona krajobrazu | Ochrona wód | Rekultywacja zasobów wodnych | Toksykologia ryb na uniwersytecie rolniczym

 

 GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW?

Kierunek Rybactwo jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Ochrona środowiska wodnego (dyrektyw wodna i inne programy) jest wiodącą w Unii Europejskiej i daje szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy w kraju i zagranicą, zwłaszcza w Norwegii i innych krajach skandynawskich.

Będziesz miał szanse w dalszym ciągu rozwijać swoją wędkarską pasję pracując w Polskim Związku Wędkarskim, prowadząc prace na rzecz ochrony zagrożonych gatunków ryb czy prowadząc działania w zakresie renaturyzacji rzek

Absolwenci kierunku Rybactwo mają też duże możliwości podjęcia pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w Organach Samorządowych przy realizacji długofalowych Programów Unijnych - „Rybołówstwo i Przetwórstwo - realizacja projektów ochrony i rozwoju zasobów wodnych”.

Pracę będziesz także mógł znaleźć przy Funduszach Strukturalnych, w których przewiduje się rozwój rybactwa oraz ochronę wód w bardzo szerokim ujęciu, a także w laboratoriach oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, stacji Sanitarno-Epidemiologiczne oraz w
coraz mocniej rozwijającym się pionie prywatnej gospodarki stawowej.


  ZASADY REKRUTACJI

Na kierunek Rybactwo organizowana jest rekrutacja  drogą elektroniczną (na stronie https://erk.ur.krakow.pl ), a o przyjęciu na  studia decyduje konkurs świadectw maturalnych. W ramach konkursu świadectw  brany jest pod uwagę jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, matematyki,  chemii i informatyki oraz połówkowa ocena z języka polskiego i języka obcego. Limit  przyjęć na studia I0 wynosi 30 osób, II0 – 15 osób.  KONTAKT

  Internetowa strona Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: http://www.ur.krakow.pl

Internetowa strona kierunku Rybactwo: http://rybactwo.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, tel. 012 6333307  Katedra

Ichtiobiologii i Rybactwa UR w Krakowie, ul. Prof. T. Spiczakowa 6,  rzpopek@cyf-kr.edu.pl

tel: 12 6375176, faks: 12 6385979 

Czytaj więcej