Zwołanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków na dzień 22.02.2014r.


Zarząd Koła PZW nr 19 Syrenka Białobrzegi informuje, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 19 zostało zwołane na dzień 22 lutego 2014r. (sobota) na godz. 18.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Prezydium Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, przy Pl. Zygmunta Starego 9.
Wśród wędkarzy Koła nr 19 przybyłych na Walne Zgromadzenie zostanie rozlosowana nagroda równowartości rocznej opłaty podstawowej za Kartę Wędkarską.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym Organem w Kole PZW i jest władne do podejmowania wszystkich decyzji w ramach Statutu PZW. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mają prawo z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła, a z głosem doradczym członkowie – uczestnicy i osoby zaproszone.

Prezes Koła
Włodzimierz Przybylski

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Zwołanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków na dzień 22.02.2014r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł