Regulamin forum

I Postanowienia ogólne

1.Właścicielem i administratorem forum portalu www.wedkuje.pl jest Hoblo Sp. z o.o.
2. Dostęp do forum w portalu www.wedkuje.pl wymaga autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki użytkownika portalu www.wedkuje.pl. Po spełnieniu wymogu autoryzacji użytkownik otrzymuje pełny dostęp do usług, w tym forum, oferowanych przez portal bezpłatnie.
3. Wszelkiego rodzaju aktywność użytkownika portalu www.wedkuje.pl na forum portalu www.wedkuje.pl jest równoznaczna z zapoznaniem się użytkownika z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptacją.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez użytkowników na forum portalu www.wedkuje.pl.
5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z forum portalu www.wedkuje.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje forum portalu www.wedkuje.pl, w szczególności za treść zamieszczanych materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.

II Zasady publikacji treści na forum portalu www.wedkuje.pl

1. Użytkownik publikując treści na forum portalu www.wedkuje.pl zobowiązuje się kierować następującymi zasadami:
a. Użytkownik przed dodaniem nowego wątku zobowiązany jest sprawdzić czy nie istnieje już wątek dotyczący tej samej problematyki pod rygorem usunięcia założonego wątku.
b. Tytuł zakładanego wątku jest nazwą własną opisywanego problemu, np. produktu, firmy, instytucji, lub innego rodzaju przedmiotu, wydarzenia, którego dotyczy wątek, np. „Kołowrotek (wskazany model) Mikado opinie itp.” zamiast: „Co sądzicie, czekam na opinie, pomocy, czy to dobry pomysł itd.”.
c. Wątek przypisany jest do dotyczącej go grupy oraz kategorii oraz umieszczony w pokoju przypisanym do danej grupy.
d. Zabrania się dublowania, powielania wątków.
e. Treści na forum portalu www.wedkuje.pl publikowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji.
f. Zabrania się używania wielkich liter w całym tytule, bądź zawartości wątku, np. „POMOCY…”, a także powielania znaków zapytania i wykrzykników, np. „Co z porozumieniami????” itp.
g. Zabrania się uporczywego zakładania wątków wywołujących ciągłe pyskówki pomiędzy użytkownikami, w szczególności dotyczących drażliwych tematów (kłusownictwo, no-kill, itd.). Autor takiego wątku powinien szczególnie dbać o kulturę wypowiedzi jej uczestników i w przypadku zauważenia symptomów personalnych ataków pomiędzy uczestnikami niezwłocznie zawiadomić moderatora lub redakcję.
h. Zabrania się uporczywego dodawania postów o takiej samej treści (spam) w różnych wątkach, szczególnie dotyczącej innej tematyki.
i. Zabrania się uporczywego zakładania wątków, które zostały uprzednio usunięte przez moderatorów lub niezaakceptowane w ramach tzw. „poczekalni”
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów wątków, zmiany pokojów, w których są publikowane, a także do ich usunięcia w przypadku rażącego łamania powyższych zasad.
3. Posty użytkowników posiadających mniej, niż 50 punktów publikowane są w tzw. poczekalni. Decyzję o tym czy dany wątek zaakceptować i opublikować na forum portalu www.wedkuje.pl podejmować będą moderatorzy.

III Kultura wypowiedzi na forum portalu www.wedkuje.pl

1. Użytkownik publikując treści na forum portalu www.wedkuje.pl zobowiązuje się kierować następującymi zasadami:
a. Forum portalu www.wedkuje.pl służy do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na temat wędkarstwa w przypisanych do tego kategoriach. Wszelkiego rodzaju wątki oraz posty nie związane z wędkarstwem, publikowane poza pokojem Hydepark, będą usuwane.
b. Jedynym miejscem na forum portalu www.wedkuje.pl, przeznaczonym na tzw. luźne tematy, ale nie łamiące postanowień niniejszego regulaminu, jest pokój Hydepark.
c. Zabrania się publikacji wątków stanowiących personalne ataki i wyzwiska pomiędzy użytkownikami portalu.
d. Zabrania się używania słów wulgarnych słów, wyzwisk naruszających czyjąś godność osobistą.
e. Zabrania się obrażania innych użytkowników oraz ironicznego odnoszenia się do ich wyglądu, wieku, seksualności, wyznania, narodowości, koloru skóry itp.
f. Zabrania się publikacji materiałów audiowizualnych, fotografii oraz linków do stron o treściach pornograficznych, rasistowskich, itp.
g. Zabrania się wklejania w treści postów aktywnych linków, reklam, elementów kodu lub innych wywołań powodujących przekierowanie użytkownika na niechcianą stronę o charakterze komercyjnym (strona zawierająca jakiekolwiek reklamy lub podobnie działające formy).
h. Zabrania się uporczywego nękania, nagabywania innych użytkowników zarówno na forum portalu www.wedkuje.pl, a także w prywatnej korespondencji w ramach portalu.

IV Uprawnienia i zobowiązania moderatorów

1. Nad przestrzeganiem przez użytkowników regulaminu forum portalu www.wedkuje.pl czuwają moderatorzy wedkuje.pl.
2. Wyrażenie przez użytkownika zgody na objęcie funkcji moderatora portalu www.wedkuje.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego wszelkich praw i obowiązków wynikających z pełnienia ww. funkcji.
3. Moderowanie forum portalu www.wedkuje.pl jest czynnością jawną, podobnie jak informacja o składzie osobowym grupy moderatorów działających w danym pokoju.
4. Moderatorzy w swoim działaniu posiadają prawo do:
a. Przenoszenia wątków między pokojami
b. Blokowania i usuwania wątków bez podawania przyczyny w przypadku, gdy łamią one postanowienia regulaminu
c. Zmiany tytułów wątków w sytuacji, gdy nie spełniają one wymogów regulaminu określonych w punkcie 1 działu II
d. Upominania użytkowników łamiących regulamin oficjalnie, bądź poprzez wysłanie wiadomości w ramach portalu
e. Zgłaszania redakcji wniosków o ukaranie, bądź usunięcie danego użytkownika z portalu www.wedkuje.pl
5. Moderatorzy w swoim działaniu zobowiązani są do:
a. Zachowania neutralności w stosunku do użytkowników oraz poruszanych przez nich tematów.
b. Systematycznego działania i przestrzegania zasad regulaminu.
c. Zachowania prywatności w zarządzaniu forum i nie udostępniania panelu moderatora innym użytkownikom.
d. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez moderatora redakcja zastrzega sobie prawo do pozbawienia danego użytkownika tej funkcji i wyboru nowego moderatora na nową kadencję wynoszą 3 miesiące.

V Procedura stosowania kar wobec użytkownika w przypadku łamania regulaminu:

1. Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania jednego oficjalnego ostrzeżenia w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, przed zbanowaniem lub usunięciem jego konta z portalu www.wedkuje.pl. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest celowe działanie użytkownika na szkodę portalu.
2. Użytkownik łamiąc regulamin po raz drugi zostaje pozbawiony prawa do wypowiadania się na forum portalu www.wedkuje.pl na okres 7 dni. Po tym czasie blokada zostanie automatycznie usunięta.
3. Użytkownik łamiąc regulamin po raz trzeci zostaje pozbawiony prawa do wypowiadania się na forum portalu www.wedkuje.pl na okres 30 dni. Po tym czasie blokada zostanie automatycznie usunięta.
4. Po trzykrotnym nałożeniu kary, w przypadku kolejnego naruszenia regulaminu, użytkownik zostaje usunięty z portalu www wedkuje.pl.