Regulamin sklepu wedkuje.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego wedkuje.pl jest Hoblo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G, NIP: 837-17-59-746

2. Podawane przez użytkownika dobrowolnie dane osobowe są przetwarzane przez Hoblo sp. z o.o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3,5 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówień. 

3. Złożone zamówienie do sklepu wedkuje.pl jest automatycznie potwierdzane w systemie informatycznym, który generuje i przesyła do Klienta drogą e-mailową informację o zamówieniu. 

4. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. 

5. Czas realizacji zamówień tj. od złożenia zamówienia do wysłania przesyłki, wynosi do 5 dni roboczych;
5.1 w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć. Jeśli to nastąpi sklep internetowy wedkuje.pl niezwłocznie poinformuje Klienta o powodach wydłużenia terminu dostawy;
5.2 zamówienia obsługiwane są przez firmy kurierskie. Koszty przesyłki ponosi zamawiający zgodnie z tabelą kosztów podaną przy zamówieniu. Sklep może zwolnić zamawiającego z kosztów wysyłki towaru w przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą.

6. Sklep wedkuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikających z poziomu obsługi firm kurierskich.

7. Klient ma prawo sprawdzić status swojego zamówienia wysyłają e-mail na adres redakcja@wedkuje.pl 

8. Sklep wedkuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. 

9. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki . Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

10. Produkty oferowane w sklepie objęte są 2 letnią rękojmią sprzedającego oraz gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji producenta podany jest każdorazowo w informacji o produkcie.

11. Zwracany lub reklamowany towar należy przesłać na adres: wedkuje.pl, 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 2G. W przypadku zwrotu całości towaru należy dołączyć do niego otrzymaną fakturę lub paragon. W przypadku częściowego zwrotu należy również dołączyć fakturę lub paragon, wtedy na pozostałą część towaru zostanie wystawiona nowa faktura lub kopia paragonu fiskalny. Gwarantujemy zwrot wartości towaru, naprawę lub jego wymianę. Klient otrzyma pieniądze przekazem pocztowym lub przelewem bankowym, o ile poda numer swojego konta bankowego. Koszt dostawy i ewentualny koszt importu na zamówienie nie podlega zwrotowi, a za odesłanie towaru płaci Klient. Brak oryginału dokumentu zakupu, brak zwracanego towaru, brak oryginalnego opakowania spowoduje nieuwzględnienie zwrotu. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep. 

12. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.