Regulamin sklepu wedkuje.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego wedkuje.pl jest Hoblo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G, NIP: 837-17-59-746

2. Podawane przez użytkownika dobrowolnie dane osobowe są przetwarzane przez Hoblo sp. z o.o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3,5 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówień. 

3. Złożone zamówienie do sklepu wedkuje.pl jest automatycznie potwierdzane w systemie informatycznym, który generuje i przesyła do Klienta drogą e-mailową informację o zamówieniu. 

4. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. 

5. Czas realizacji zamówień tj. od złożenia zamówienia do wysłania przesyłki, wynosi do 14 dni roboczych;
5.1 w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć. Jeśli to nastąpi sklep internetowy wedkuje.pl niezwłocznie poinformuje Klienta o powodach wydłużenia terminu dostawy;
5.2 zamówienia obsługiwane są przez firmy kurierskie. Koszty przesyłki ponosi zamawiający zgodnie z tabelą kosztów podaną przy zamówieniu.

6. Sklep wedkuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikających z poziomu obsługi firm kurierskich.

7. Klient ma prawo sprawdzić status swojego zamówienia wysyłają e-mail na adres sklep@wedkuje.pl 

8. Sklep wedkuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. 

9. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki . Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

10. Produkty oferowane w sklepie objęte są 2 letnią rękojmią sprzedającego oraz gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji producenta podany jest każdorazowo w informacji o produkcie.

11. Zwracany lub reklamowany towar należy przesłać na adres: wedkuje.pl, 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 2G. W przypadku zwrotu całości towaru należy dołączyć do niego otrzymaną fakturę. W przypadku częściowego zwrotu należy również dołączyć fakturę, wtedy na pozostałą część towaru zostanie wystawiona nowa faktura. Gwarantujemy zwrot wartości towaru, naprawę lub jego wymianę. Klient otrzyma pieniądze przelewem bankowym, o ile poda numer swojego konta bankowego. Koszt dostawy i ewentualny koszt importu na zamówienie nie podlega zwrotowi, a za odesłanie towaru płaci Klient. Brak oryginału dokumentu zakupu, brak zwracanego towaru, brak oryginalnego opakowania spowoduje nieuwzględnienie zwrotu. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep. 

12. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.