Zaloguj się do konta

Tag: niepełnosprawny wędkarz

I-sze Towarzyskie Spławikowe Zawody Wędkarskie dla osób Niepełnosprawnych.

y">MARKOWI ROGOZIŃSKIEMU – przekazanie nieodpłatnie pieczywaOrganizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom uczestniczącym w zorganizowaniu , zabezpieczeniu i przeprowadzeniu zawodów ,… | 3

ON - Osoby Niepełnosprawne

osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczeg… | 4

Przekaż 1% podatku dochodowego dla SART

- "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)".W pozycji Nazwa OPP wpisz: Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki "SART"W pozycji Numer KRS… | 6

niepełnosprawny wędkarz - forum