Zaloguj się do konta

Tag: pzw nowe przepisy

IDZIE NOWE - WRACA STARE - rejestr amatorskiego połowu ryb

ę po zakończeniu wędkowania. Wagę dopuszcza się wpisać po wędkowaniu.Przez ryby przeznaczone do zabrania rozumie się również ryby przechowywane w siatkach wędkarskich.Nie ma obowiązk… | 5

Parking wędkarski , a biwakowanie lub kempingi.

Mam pytanie do koleżanek i kolegów wedkarzy- jak to wygląda - na parkingu wedkarskim stacjonują przyczepy kempingowe ??? Czy jest to legalne czy też bezpłatne parkowanie ??? Przeciez do pa… | 1

Zaostrzenia zasad wędkowania na wodach nizinnych Okręgu PZW Słupsk

psk, ukazał się ,,WYKAZ WÓD NIZINNYCH OKRĘGU PZW SŁUPSK ". Na końcu wykazu podano zaostrzenia zasad wędkowania, obowiązujące na wszystkich wodach nizinnych Okręgu : 1) Okres ochronny okonia… | 5

Nowy wymiar ochronny dla okonia w Okręgu Koszalin

231, 240, 245); text-decoration-line: underline;">Nowy wymiar ochronny dla okonia na wodach Okręgu wynosić będzie: do 18 cm. | 2

Ograniczenia w połowach ryb na wodach Okręgu PZW Kielce w 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/2017 Zarządu Okręgu PZW w KielcachUchwała wprowadza wymiary ochronne ryb oraz limity dobowe. | 4

Zmiany w regulaminie PZW Kielce

otyczy głównie pojawienia się górnych wymiarów ochronnych kolejno:90cm dla szczupaka80cm dla sandacza70cm dla karpia.Mnie osobiście niezmiernie cieszy pojawienie się tego zapi… | 6

Zmienione okresy ochronne.

ołowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydł…

Bezprawie,zemsta czy bezradnośc PZW?

bsp;                                &nbs… | 6

Budowa pomostów wędkarskich - dokumenty

isów art. 63. Ustali także w drodze decyzji wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącej 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 64a ust 1 i 2).Opłaty skarbowa z… | 4

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła PZW Alga w Rychłocicach

si odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 11.02.2017 r. o godzinie 17.30. Prosimy kolegów wędkarzy o jak…

UWAGA !!! Zakaz połowu na zbiorniku Smardzew i Próba

ardzew(zakaz zaczyna obowiązywać od 5 października do 14 października - wędkować można 4 października a następnie 15 października)Wprowadzony zakaz związany jest z planowanymi w tym czasie… | 2

Wstyd dla PZW

nbsp;rybactwie śródlądowym , a to już podlega pod kodeks karny art.231 § 1 KK§ 1§ 1.Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie… | 2

Ponadregulaminowe zasady wędkowania w

gulaminem Amatorskiego Połowu Ryb:2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, dokogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe…

Zalew Boryszew-bez zewoleń

Od kilku lat zajmuję się tematem zalewu w Boryszewie i opłat wymaganych przez PZW i PSSR Sochaczew.Aby rozwiać wątpliwości co do wymaganych opłat zamieszczam poniższe  pisma.Proszę się… | 2

Warto wiedzieć

należy sugerować się wodami należącymi do Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego( tzw. wody SUM), gdzie okres ochronny jest ruchomy w zależności od warunków występujących w danym&nb… | 7

Uwaga!!! Nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb od 1.01.2016

o również nowy pkt 7.11, który od końca 2014 roku już obowiązuje:Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów…

Będziemy zaskoczeni?

W roku 2016 w PZW wprowadzany będzie elektroniczny rejestr wędkarzy . Koledzy , którzy zgłoszą się w kole aby opłacić składki na 2016 rok , otrzymają prawdopodobnie , do wypełnienia ankiet… | 3

Ważne ! Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2016

pt; margin: 0px; vertical-align: top; width: 71.5pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: black; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; height… | 1

Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb - od 1.01.2016r

="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; bac… | 59

Szkolenie sędziów - informacja

zdjęcie, które jest potrzebne do legitymacji sędziowskiej. Kandydatów na sędziów klasy podstawowej i okręgowej zgłaszają Koła PZW z opinią o kandydacie do Biura Okręgu w nieprzekracz…

Mandaty za wykroczenia wędkarskie

br>W tym przypadku przedstawiono tylko kary dla wędkarzy, ale mają one zastosowanie także dla rybackich użytkowników wód. Pamiętajcie: kontrola następuje podczas wędkowania | 12

Polski Związek Wędkarski , a prawo

na wszystkie obwody,- uprawnione do rybactwa okręgi PZW winny ograniczyć się do prowadzenia gospodarki rybackiej w granicach obwodów rybackich,- okręgi uprawnione do rybactwa winny zaprzestać p… | 15

Zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych w gra

Weszła w życie Uchwała Nr LVI/311/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spa…

Nowa Ustawa o rybactwie śródlądowym

awem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ry… | 28

Ustawy, ustawy, ustawy..

y organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego. Przyznam, że artykuł 27 mi się podoba, czytając dalej, mamy szczegółowy opis, co wolno a co nie, już napi… | 8

pzw nowe przepisy - forum